IX. mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka byl zahájen v Česku

IX. mezinárodní hudební festival Eduarda Nápravníka byl zahájen v Česku

Dne 26. srpna 2017 se v kostele sv. Jiří ve městě Býšť (Pardubický kraj) konal zahajovací koncert IX. mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka. Akce byla připravena organizačním výborem festivalu za podpory vedení města a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Již 9 let v Býšti, rodném městě českého a ruského hudebního skladatele a dirigenta Eduarda Nápravníka, probíhá zahajovací koncert festivalu, kterého se účastní talentovaní umělci z různých zemí.

Eduard Nápravník právem zaujímá čestné místo v historii ruské hudební kultury. Když mu bylo 23 let, přijel do Ruska, které se pro něj stalo druhou vlastí. Více než 50 let svého života věnoval obětavé službě ruské hudbě, především ruské opeře.

Koncert zahájil kněz Tomáš Kvasnička, který v ruštině přednesl modlitbu na památku významného skladatele. Moderátor koncertu, předseda České asociace rusistů Jiří Klapka pověděl o těsných kulturních stycích Ruska a Česka. Zdůraznil, že ruský car Petr I. založil dobrou tradici kulturních výměn a zvaní českých skladatelů do Ruska.

Vedoucí organizačního výboru festivalu V. Grochovskij poděkoval vedení města a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR za podporu a představil divákům program večera. Informoval o tom, že v roce 2019, kdy si budeme připomínat 180. výročí Eduarda Nápravníka, organizační výbor festivalu plánuje speciální koncert v Petrohradě.

Koncert zahájil V. Grochovskij, který zahrál skladby F. Chopina a B. Smetany. Poté vystoupil sólista Symfonického orchestru Karlových Varů Felix Slováček, jr., který za doprovodu klavíru zahrál na saxofonu skladbu „Svit luny“ C. Debussyho a jiné skladby.

Hostem koncertu byla folklorní skupina „Kalinka“, kterou tvoří hráč na balalajku S. Vaščenko a harmonikář V. Kaljazin, již více než 20 let žijící v Dallasu (USA). Mistrovsky zahráli známé ruské lidové písně a staré ruské romance.

Hlavním hostem koncertu byl významný český saxofonista, klarinetista, dirigent a skladatel Felix Slováček. Spolu se synem zahráli skladbu italského skladatele E. Morriconeho.

Na závěr koncertu Felix Slováček spolu s V. Grochovským a skupinou „Kalinka“ zahráli skladbu „Kmotr“ N. Roty.

Každou skladbu diváci vítali bouřlivým potleskem. Koncert vynikajících hudebníků v kostele sv. Jiří ve městě Býšť vyslechlo asi 150 vděčných českých posluchačů.

Tento článek je dostupný v: Russian