Прошедшие мероприятия

Květen 2023

Dne 5. června se slaví Den ekologa, jehož celý název zní Světový den životního prostředí. Do tohoto slavnostního dne se zapojují všichni, kdo přírodu chrání a pečují o její zachování. Žijeme v období, kdy už není bezpečné od přírody jenom brát, nastal čas, kdy musíme …

Tento víkend se s podporou Ruského domu uskutečnila další exkurze z cyklu „Procházky po Praze“, věnovaná Dni slovanského písemnictví a kultury. Její účastníci navštívili místa hlavního města České republiky, spojená se jmény svatých Cyrila a Metoděje, seznámili se s jejich misijním působením v České republice …

V Ruském domě v Praze se konala akce „Otevíráme svět společně s knihovnou“, věnovaná Všeruskému dni knihoven. Jeho účastníci se dozvěděli mnoho zajímavostí z historie vzniku „chrámů čtení“ na Rusi, soutěžili ve vzdělanosti, když odpovídali na kvízové ​​otázky, vyzkoušeli si práci knihovníka a další. Na …

Polární pošta byla v Rusku založena před 290 lety, aby sloužila severní expedici neohroženého mořeplavce a průkopníka Vituse Beringa. Kvůli nedostatku vhodných cest a způsobů doručení byla korespondence pomalá a někdy se po cestě úplně ztratila. V Den polárníka, vás zveme ke zhlédnutí dokumentárního filmu …

Moskevská státní právnická univerzita O.E. Kutafina je podle Ministerstva školství a vědy Ruska považována za univerzitu číslo jedna díky svému personálnímu potenciálu a výsledkům. Je to největší právnická univerzita v Rusku a SNS s bohatou historií. Univerzita je členem programu akademického vedení „PRIORITET – 2030“. …

Svatí Cyril a Metoděj jsou nazýváni osvícenci Slovanů a jsou pokládáni za jejich patrony. Bratři misionáři kázali křesťanství v jazyce srozumitelném těmto národům. Jejich „zásluhy“ zahrnují vytvoření staroslověnského písma, církevního slovanského jazyka a překlady z řeckých liturgických knih.V rámci oslav Dne slovanského písemnictví a kultury …

V moderní společnosti je těžké si představit inteligentního a kultivovaného člověka, který by neuměl číst a psát. Díky nástupu písma se lidská civilizace mohla rozvíjet. Umění psát je přirozenou a nezbytnou součástí naší kultury. Kdy se u Slovanů objevil psaný jazyk? Komu vděčíme za jeho …

1 2