Byl zahájen příjem přihlášek do národní ceny „Křišťálový kompas“

Byl zahájen příjem přihlášek do národní ceny „Křišťálový kompas“

Toto prestižní mezinárodní ocenění se uděluje za mimořádné úspěchy naší doby a unikátní projekty v oblasti vědy a kultury, expediční a vzdělávací činnosti, průmyslu a veřejného života, směřující k rozvoji naší země, zvyšování jejího národního dědictví a duševního bohatství. Cena se koná každoročně pod záštitou Ruské geografické společnosti.

Ceny se mohou zúčastnit tuzemské i zahraniční veřejné organizace, vědecké a vzdělávací instituce, tvůrčí svazy, ale i nezávislé iniciativní skupiny a veřejně známé osobnosti.

Přihlášky se podávají v následujících nominacích:

• -Vědecký úspěch;

• -Vzdělání;

• -Nejlepší sociální a informační projekt pro zachování přírodního, historického a kulturního dědictví;

• -Nejlepší ekologický projekt průmyslových podniků a byznysu;

• -Cestování a expedice;

• -Nejlepší mediální projekt;

• -Edice;

• -Fotografické práce;

• -Občanský postoj;

• -Nejlepší regionální projekt;

• -Veřejné uznání.

Přihlášky lze podávat do 10. února 2024.

Podrobnější informace lze nalézt na oficiálních stránkách soutěže www.rus-compass.ru