Exkurze z cyklu „Procházky po Praze“

Exkurze z cyklu „Procházky po Praze“

Tento víkend se s podporou Ruského domu uskutečnila další exkurze z cyklu „Procházky po Praze“, věnovaná Dni slovanského písemnictví a kultury. Její účastníci navštívili místa hlavního města České republiky, spojená se jmény svatých Cyrila a Metoděje, seznámili se s jejich misijním působením v České republice a jejich tvorbou. Návštěvníci zhlédli kostel sv. Cyrila a Metoděje, Emauzský klášter, Novou radnici, Karlův most a mnoho dalších historických památek.