K Světovému dni životního prostředí

K Světovému dni životního prostředí

Dne 5. června se slaví Den ekologa, jehož celý název zní Světový den životního prostředí. Do tohoto slavnostního dne se zapojují všichni, kdo přírodu chrání a pečují o její zachování. Žijeme v období, kdy už není bezpečné od přírody jenom brát, nastal čas, kdy musíme také dávat.

Ekologové jsou lidé, pro které se ekologie stala životní záležitostí, kteří den co den řeší důležité problémy životního prostředí, vyvíjejí opatření k prevenci vážných následků lidské činnosti, studují stav země, vody, ovzduší.

Zveme vás, abyste se zúčastnili kvízu, věnovanému tomuto dni a zároveň vám chceme připomenout jedinečnou „perlu přírody“ obsahující dvacet procent sladké vody, která je rok od roku dražší a dražší…

Již tradičně vítěz obdrží darem knihu.

Kvíz začíná 5. června v 18 hod. (čas v ČR)

Je k dispozici na https://play.myquiz.ru/p/00486638

přístupový kód 00486638