Zveme vás na prohlídka s licencovaným průvodcem!

Zveme vás na prohlídka s licencovaným průvodcem!

Svatí Cyril a Metoděj jsou nazýváni osvícenci Slovanů a jsou pokládáni za jejich patrony. Bratři misionáři kázali křesťanství v jazyce srozumitelném těmto národům. Jejich „zásluhy“ zahrnují vytvoření staroslověnského písma, církevního slovanského jazyka a překlady z řeckých liturgických knih.
V rámci oslav Dne slovanského písemnictví a kultury vás zveme na exkurzi, která se uskuteční v místech Prahy, spojených s misionářskými bratry. Prohlídka s licencovaným průvodcem se uskuteční 27. května v 10.00 hod. Přesné místo setkání bude zájemcům sděleno později. Registrace na emailu: kultura.praga@gmail.com Počet míst je omezen.