Прошедшие мероприятия

19.05.2023

Svatí Cyril a Metoděj jsou nazýváni osvícenci Slovanů a jsou pokládáni za jejich patrony. Bratři misionáři kázali křesťanství v jazyce srozumitelném těmto národům. Jejich „zásluhy“ zahrnují vytvoření staroslověnského písma, církevního slovanského jazyka a překlady z řeckých liturgických knih.V rámci oslav Dne slovanského písemnictví a kultury …