Publikace

My, účastníci V. mezinárodního humanitárního Livadijského fóra – zástupci Federálního shromáždění Ruské federace, vlády Ruské federace, orgánů státní moci Ruské federace, expertního a občanského sdružení, organizací krajanů, žijících v zahraničí a cizích států, které se uskutečnilo ve dnech 4. – 5. června 2019 v Jaltě, kde probíhala …

Rok 2019 byl vyhlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním rokem Periodické tabulky chemických prvků. Tato velká událost je věnována 150. výročí objevení Periodického zákona chemických prvků velkým ruským vědcem D. I. Mendělejevem. S iniciativou organizovat Mezinárodní rok Periodické tabulky chemických prvků vystoupila Ruská akademie věd, Ruská chemická …

Hlavními aktéry pro nás exotické črty ze sibiřského maloměsta roku 1948 jsou vedle autorova mladého alter ega hazard, hrdost a hlad – a také hodiny francouzštiny s jemnou, nekonvenční učitelkou Lýdií Michajlovnou, které nejde jenom o dril výslovnosti, ale i o blaho osamělého, chudokrevného chlapce. Hodiny francouzštiny přináší vhled do nelehkých poválečných …

Práce s chybami je jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších novel ruského spisovatele Jurije Poljakova (* 1954). V Sovětském svazu byla poprvé vydána už v roce 1986 a záhy se dočkala úspěšné filmové adaptace. Hlavní hrdina knihy, novinář Andrej Petrušov, se po svém propuštění z novin nečekaně a neplánovaně stane učitelem ruštiny na základní škole. …

Do nelehkých poválečných let v nejmenovaném sibiřském městě zavádí spisovatel Valentin Rasputin (1937–2015) v povídce Hodiny francouzštiny z nakladatelství Akropolis. Příběh napsal v roce 1973, kdy se vracel do dětství i mládí a chystal se vydat přelomový román Žij a nezapomínej (1974, česky 1978). Je to válečný příběh Sibiřana Andreje Guskova, který …

Dne 31. března 2017 se v Planetáriu Praha uskutečnila tisková konference u příležitosti blízkého zahájení výstavy „Kosmická móda“ ke Dni kosmonautiky. Výstava byla připravena Planetáriem Praha za podpory a organizační pomoci Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Hlavními exponáty výstavy jsou originály skafandrů a oblečení kosmonautů „Sokol …

1 2 3