Delegace Svazu skladatelů Ruska v Praze

Delegace Svazu skladatelů Ruska v Praze

Ve dnech 13. – 14. září 2017  Prahu navštívila delegace Svazu skladatelů Ruska, aby se dohodla na spolupráci s organizacemi českých hudebníků a skladatelů a rovněž s hudebními středními a vysokými školami. Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR pomáhalo ruské delegaci při organizaci setkání s českými partnery.

Za účelem vytvoření pracovních kontaktů do Prahy přijel předseda Mládežnického oddělení Svazu skladatelů Ruska Jaroslav Sudzilovskij, národní umělec Ruska, laureát mezinárodních soutěží P. Čajkovského v Moskvě (1978) a Concertino di Praga v Československu (1976) Sergej Sudzilovskij a laureátka mezinárodních soutěží Marija Sebelkina.

Dne 13. září v RSVK v Praze proběhlo setkání ruské delegace s českými skladateli, zástupci Svazu českých skladatelů a Asociace českých hudebníků a muzikologů. Byly projednány možnosti spolupráce obou svazů a organizace společných akcí za účasti mladých skladatelů a hudebníků obou zemí v roce 2018.

Tentýž den večer se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal koncert vážné hudby, na kterém zazněla díla ruských a zahraničních skladatelů.

Koncert zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR L. Gamza, který představil umělce a popřál divákům hezkou zábavu.

Moderátor koncertu, laureát mezinárodních soutěží Jaroslav Sudzilovskij pověděl o činnosti Mládežnického svazu skladatelů Ruska a představil program koncertu.

V podání národního umělce Ruska Sergeje Sudzilovského (violoncello) a laureátky mezinárodních soutěží Marii Sebelkinové (klavír) zazněly skladby skladatelů XIX. – XX. století:

A. Chačaturjan: sonáta Fantazie pro violoncello,

A. Dvořák – Tance a melodie pro violoncello a klavír,

B. Bartók – Rumunské tance pro violoncello a klavír,

F. Liszt – Maďarská rapsodie č. 2 pro klavír,

M. de Falla – úryvky ze Španělské národní suity.

Na koncertě rovněž zazněla skladba Jaroslava Sudzilovského „Maďarská holínka“ pro violoncello z roku 2002.

Jako přídavek hudebníci zahráli Šavlový tanec A. Chačaturjana, který byl napsán v roce 1941 a zní v baletu Gajané.

Na koncertě bylo přítomno více než 60 hostů, především mladých lidí, z řad ruských krajanů a českých občanů. Diváci vysoce ocenili umění ruských hudebníků a odměnili je bouřlivým potleskem.

Tento článek je dostupný v: Russian