Прошедшие мероприятия

Listopad 2016

Dne 29. listopadu 2016 se v Dvořákově síni Rudolfína uskutečnila premiéra koncertního podání opery P.I. Čajkovského Evžen Oněgin, ve kterém účinkovali sólisté Státní opery Praha a Marijinského divadla. Akce byla organizována za informační a organizační podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. První představení opery Evžen Oněgin v zahraničí proběhlo …

Dne 29. listopadu 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala prezentace světové výstavy EXPO 2017, jež se uskuteční v metropoli Kazašské republiky Astaně ve dnech 10. července – 10. září 2017. Akce byla připravena Velvyslanectvím Kazašské republiky v ČR, oddělením propagace a …

Dne 26. listopadu 2016 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnil jubilejní X. mezinárodní amatérský šachový turnaj „Zimní gambit- 2016“. Turnaj byl organizován Koordinační radou ruských krajanů v ČR, Šachovou školou Anatolije Karpova při RSVK v Praze a českým šachovým klubem „Smíchov“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. …

Dne 25. listopadu 2016 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze konal umělecký večer mladé básnířky Darji Taker (Skljarovové). Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Darja Skljarovová je absolventkou Petrohradského státního institutu kultury a umění, odbornost – režie upravených pro divadlo představení a masových …

Dne 25. listopadu 2016 se v Jaroměři uskutečnila řada akcí, věnovaných 100. výročí památníku „Padlým za Vlast“. Památník praporčíka N. Suškina vznikl v roce 1916 z finančních prostředků válečných zajatců na hřbitově, kde je pohřbeno 1270 jejich kolegů. Akce byly organizovány českou společenskou organizací krajanů „Za evropskou …

Dne 25. listopadu 2016 se ve Velkém sále RSVK v Praze uskutečnil slavnostní galakoncert „Hvězdy na nebi“, věnovaný 45. výročí založení RSVK v Praze. Akce byla připravena Koordinační radou ruských krajanů (KRRK), žijících v ČR. Koncert zahájila předsedkyně Koordinační rady ruských krajanů L. Vondroušková, která zdůraznila, že nápad …

Dne 24. listopadu se v Průhonickém zámku Botanického institutu AV ČR uskutečnil galakoncert vítězů a laureátů XII. mezinárodního hudebního festivalu Sergeje Prokofjeva, věnovaného 45. výročí Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Akce byla organizována agenturou „Art Duo Prague“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Koncert …

1 2 3 4