Kulatý stůl “Česko a Rusko na křižovatkách První světové války” v RSVK v Praze

Kulatý stůl “Česko a Rusko na křižovatkách První světové války” v RSVK v Praze

Dne 24. listopadu 2016 se v Křišťálovém sále RSVK konal kulatý stůl, věnovaný 100.výročí odhalení památníku ruským válečným zajatcům První světové války “Padlým za vlast” v Jaroměři. Akce byla připravena českou společenskou organizací “Za evropskou multikulturní společnost za organizační podpory

Před zahájením kulatého stolu byla v Křišťálovém sále RSVK zahájena výstava fotografií, která byla poskytnuta Ruským fondem kultury za podpory Národního fondu podpory vlastníků práva. Výstava je věnována vojenské nemocnici v Carském Sele, kde pracovali jako zdravotní sestry členky rodiny cara Mikuláše II. Expozici tvoří 38 vzácných fotografií, kopií dopisů a telegramů.

Výstavu představila viceprezidentka Ruského fondu kultury L. Nazarovová, výkonná ředitelka Národního fondu kultury N. Gojdenková a hlavní kurátorka Ruského fondu kultury O. Zemljakovová.

Konference se zúčastnili významní čeští a ruští odborníci a veřejní činitelé.

Ředitelka městského muzea v Jaroměři O. Mertlíková, která velkou část svého profesního života věnovala studiu historie tábora ruských válečných zajatců, vyprávěla o táboře. Ukázala vzácné fotografie, které zachytily každodenní život ruských zajatců. Zdůraznila, že umístění tábora poblíž malého města Jaroměř se kladně odrazilo na rozvoji jeho ekonomiky a mělo vliv na rozvoj výroby ve městě.

Překladatelka knihy “Ze života zajatých Rusů u nás” N. Sudlenkovová pověděla o jejím autorovi, podnikateli z v Jaroměře K. Kracíkovi, který pomáhal ruským válečným zajatcům a obětoval na to prakticky všechno své jmění.

Představila nové vydání knihy, doplněné seznamem všech ruských vojáků, kteří jsou pochováni na hřbitově tábora.

Velký zájem účastníků vyvolal videozáznam prohlášení ředitelky Tulského vojensko-historického muzea I. Avdjuškinové, která pověděla o osudech autora památníku N. Suškina.

Zaměstnanec Generálního konzulátu v Karlových Varech K. Popov uvedl ve svém referátu “Český týl v období První světové války ” velmi zajímavá fakta.

Autor třídílného díla “Česko v období První světové války “, český historik L. Nedorost pověděl

Potomek kozáka a bělogvardějce A. Kelin na příkladu svého otce ukázal, jak válka a za ní následující revoluce v Rusku měly vliv na život Rusů, z nichž mnozí byli nuceni dožít svůj život v cizině.

S referátem o popularizaci válečné historie v Česku vystoupil historik D. Urbánek. První tajemník Velvyslanectví RF v ČR V. Kononov informoval o stavu pohřebišť ruských vojáků z období První světové války. Ruský krajan A. Muratov pověděl o vzniku České družiny – prvního českého sdružení, jež bojovalo na straně Ruska v období První světové války.

Na závěr představený chrámu sv. Ludmily, protojerej V Abrosimov předal organizátorům konference děkovné dopisy Ruské pravoslavné církve v ČR.

Kulatého stolu se zúčastnilo asi 30 osob. Tentýž den na Filozofické fakultě UK byla zahájena výstava fotografií z muzea v Jaroměři, věnovaná životu ruských válečných zajatců. Jsou na ní zastoupeny vzácné fotografie a unikátní exponáty, které odrážejí život Rusů, kteří se ocitli v zajetí v období První světové války, Výstava se těšila velkému zájmu návštěvníků..

 

Tento článek je dostupný v: Russian