Prezentace světové výstavy EXPO 2017 – Astana v RSVK v Praze

Prezentace světové výstavy EXPO 2017 – Astana v RSVK v Praze

Dne 29. listopadu 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala prezentace světové výstavy EXPO 2017, jež se uskuteční v metropoli Kazašské republiky Astaně ve dnech 10. července – 10. září 2017. Akce byla připravena Velvyslanectvím Kazašské republiky v ČR, oddělením propagace a turistiky „Národní společnost „Astana – EXPO – 2017“ a českou společností Klub Rusko za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Akci zahájil a hosty představil prezident Klubu Rusko Z. Zbytek.

Velvyslanec Kazašské republiky S. Abdykarimov zdůraznil důležitost nadcházející výstavy a pověděl o projektech, chystaných v rámci výstavy. Poté všechny přítomné pozval do Kazachstánu na tuto akci. Poděkoval též RSVK v Praze za spolupráci při organizaci prezentace.

Zaměstnankyně oddělení propagace a turistiky „Národní společnost „Astana – EXPO – 2017“ S. Bulebajevová seznámila hosty s předběžným programem výstavy. Zdůraznila, že jejím hlavním tématem je „Energie budoucnosti“, t. zn. prezentace nových perspektivních způsobů získání, předání a využití energií.

„Astana – EXPO – 2017“ si klade za cíl, aby nejlepší a nejzajímavější projekty byly předvedeny na této výstavě. Tehdy by se zde během 93 dnů podařilo předvést nejen to, jaká by měla být energetika budoucnosti, ale i ukázat problém rozvíjejících se států, spojený s potřebou energetiky.

Výstava bude probíhat v několika pavilónech, kde budou ukázány úspěšně zavedené metody, projekty a technologie v oblasti energetiky, ale i kulturní akce. V rámci EXPO – 2017 je naplánováno asi 3000 akcí. Výstavy se zúčastní více než 100 zemí a 18 mezinárodních organizací. Očekává se, že ji navštíví asi 5 milionů osob.

Na prezentaci byly představeny i nejzajímavější památky Kazachstánu, které mohou návštěvníci EXPO – 2017 navštívit.

Akce se zúčastnilo více než 30 osob z řad českých podnikatelů a zástupců různých organizací.

Mezinárodní kariéra Mariny Vyskvorkinové (lyrický soprán) začala v roce 1997, když získala Grand Prix a první cenu prestižní 32. mezinárodní soutěže vokalistů A. Dvořáka v Karlových Varech. Po zářném vítězství následovalo turné po městech Česka a po evropských zemích a rovněž pozvání do operního souboru Státní opery Praha. Její podání partů Violetty (La traviata), Gildy (Rigoletto) G. Verdi na scéně operních divadel Baltimore, Bostonu, Vídně, Hamburku, Oděsy, Prahy, Brno, Tokia a mnoha jiných měst na světě bylo vždy srdečně vítáno vděčným publikem.

Pěvkyně představila v RSVK nový program, do kterého zahrnula svá oblíbená díla z rakouské, italské, ruské, francouzské a české hudební klasiky. V přeplněném Křišťálovém sále tento večer zazněly árie ze světově známých oper G. Verdiho, A. Catalaniho, A. Dvořáka, N. Rimského-Korsakova, J. Strausse a G. Pucciniho. Mimo jiné to byla árie Butterfly z opery Madam Butterfly, árie Rusalky ze stejnojmenné opery, árie z operety Čardášová princezna či z opery Carská nevěsta.

V rámci programu klavíristka Světlana Melnikovová zahrála klavírní skladby F. Chopina a F. Schuberta.

Po ukončení koncertu v Křišťálovém sále dlouho neutichal potlesk více než 100 vděčných diváků, z nichž mnozí pěvkyni i klavíristce věnovali květiny.

Tento článek je dostupný v: Russian