Akce k 100. výročí památníku „Padlým za Vlast“ v Jaroměři

Akce k 100. výročí památníku „Padlým za Vlast“ v Jaroměři

Dne 25. listopadu 2016 se v Jaroměři uskutečnila řada akcí, věnovaných 100. výročí památníku „Padlým za Vlast“. Památník praporčíka N. Suškina vznikl v roce 1916 z finančních prostředků válečných zajatců na hřbitově, kde je pohřbeno 1270 jejich kolegů. Akce byly organizovány českou společenskou organizací krajanů „Za evropskou multikulturní společnost“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

V městském muzeu proběhl kulatý stůl „ Česko a Rusko na křižovatkách První světové války“. Zúčastnili se jej čeští historikové, zástupci muzeí a vojenských historických klubů, které se zabývají První světovou válkou. Ředitelka muzea O. Mertlíková pověděla o historii vzniku tábora válečných zajatců a jeho úloze v rozvoji místní ekonomiky. První tajemník Velvyslanectví RF v ČR V. Konnov poděkoval obyvatelům města za pomoc, kterou dobrovolně poskytují při hledání a ochraně válečných pohřebišť.

Na vojenské části hřbitova pevnosti Josefov proběhlo položení věnců. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili: mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A.V. Změjevskij, vojenský atašé RF v ČR I. Ščepin, první tajemník Velvyslanectví RF v ČR V. Konnov vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR L. Gamza, delegace Ruského fondu kultury, Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska, zástupci společenských organizací, vojenských historických klubů atd. Celkem na akci bylo přítomno více než 100 osob.

Poté byla u památníku sloužena zádušní mše představeným chrámu sv. Ludmily v Praze, protojerejem V. Abrosimovem na památku padlých ruských vojáků. Na počest 100. výročí památníku se v Důstojnickém sále pevnosti konal slavnostní koncert. Před ním vystoupil starosta Jaroměře J. Klepsa, který řekl: “Zdá se mi to až nepravděpodobné, že nyní žije v Jaroměři 2,5 tisíce obyvatel, ale během První světové války jich bylo 50 tisíc, z nichž 42 tisíce tvořili váleční zajatci. Všichni jsou součástí naší historie, naší kultury a my s vděčností chráníme památku na naši společnou minulost“.

Hosty a organizátora pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A.V. Změjevskij, který mimo jiné řekl: „Dnešní vzpomínková akce u památníku ruských vojáků v pevnosti Josefov nás vrací k dávným událostem. Vzpomínáme na tragické osudy ruských vojáků, kteří se ocitli v zajetí, cítíme vděk k obyvatelům Jaroměři, kteří jim ve složité chvíli přišli na pomoc“.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR L. Gamza poděkoval českému lidu za spolupráci při ochraně společných památek a věnoval dvěma školám města jménem Ruského střediska vědy a kultury v Praze vědeckou literaturu a učebnice.

Na koncertě poté vystoupili komorní sbor Cantica (Josefov – Jaroměř), Soubor Kozáci Vltavy, harmonikář S. Abkerimov a jiní.

Na koncertě bylo přítomno více než 200 hostů z řad místních obyvatel a ruských krajanů, zástupci společenských organizací aj. Na památku všichni obdrželi knihu „Ze života zajatých Rusů u nás“ místního obyvatele K. Kracíka.

 

Tento článek je dostupný v: Russian