Seminář „Ruské inovační projekty a vědecké technologie pro českou a evropskou podnikatelskou sféru: nové horizonty vědecko-technické a podnikatelské kooperace“

Seminář „Ruské inovační projekty a vědecké technologie pro českou a evropskou podnikatelskou sféru: nové horizonty vědecko-technické a podnikatelské kooperace“

Dne 12. dubna 2017 na Den kosmonautiky se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal 3. seminář na téma „Ruské inovační projekty a vědecké technologie pro českou a evropskou podnikatelskou sféru: nové horizonty vědecko-technické a podnikatelské kooperace“. Akce byla organizována ruskou společností „RexLex Nova“ (Petrohrad) a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za podpory Obchodního zastupitelství RF v ČR.

Akci zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který přivítal účastníky a hosty. Sdělil, že se seminář v RSVK koná potřetí a přinesl již konkrétní výsledky ve formě projektů. Podtrhnul, že akce probíhá v Den kosmonautiky, a proto v ní důležité místo zaujímají kosmické technologie. Popřál všem přítomným hodně úspěchů a plodnou spolupráci.

Náměstek obchodního zástupce RF v ČR Vjačeslav Jeropkin informoval o spolupráci mezi Ruskem a Českem. Zdůraznil důležitou roli semináře pro vytváření kontaktů mezi firmami obou zemí ve sféře vysokých technologií.

V rámci programu semináře se uskutečnila prezentace ruských inovačních projektů, včetně těch, které jsou založeny na unikátních kosmických technologiích a algoritmech. Projekty inovačního centra „Skolkovo“ (Moskva), technoparku Petrohradského státního elektrotechnického institutu LETI, Fondu rozvoje internetových iniciativ (Moskva), Ruské společnosti pro zavádění nových technologií (Moskva) a řady předních ruských vysokých škol byly představeny přímo jejich autory – známými ruskými vynálezci a úspěšnými podnikateli v následujících oblastech:

  • Programování a umělá inteligence: 1) projekt „Turbodiler“ – chytré on-line obchodní platformy, jež fungují podle algoritmů podmínečně nezávislých a zcela nezávislých kosmických systémů; 2) projekt ASTERA – umělý intelekt pro prognózovanou obsluhu složité techniky; 3) projekt MIKSAR – platforma virtuální reality: přenos pohybu předmětů a živých tvorů z reálného světa do virtuálního prostoru.

  • Technologie monitoringu a zajištění bezpečnosti: 1) projekt „DAAF“ – skupiny robotů na hašení požárů v podmínkách agresivního prostředí, vypracované na základě technologií ochrany kosmodromů; 2) obchodní řešení monitoringu a zabezpečení bezpečnosti magistrátních ropovodů a plynovodů na základě ruského satelitního systému „GLONASS“.

  • Zdravotnictví: projekt SERDCE POD KONTROLEM – bezdrátový systém monitoringu EKG člověka, včetně kontroly zdraví kosmonautů.

Generální ředitel „RexLex Nova“ Konstantin Okuněv přednesl hlavní referát a informoval o projektech, které obdržely obchodní nabídky po jejich prezentaci na seminářích, jenž proběhly v RSVK v Praze 5. dubna a 13. prosince 2016. Konsorcium ruských a českých společností, vytvořené jako státně-soukromé partnerství společností „RexLex Nova“, získalo prestižní mezinárodní grant „Ira-SME“ v hodnotě 400 000 euro a 15 milionů rublů na vypracování přenosného přístroje individuálního využití pro diagnostiku a prevenci rakoviny prsu.

Sdělil též, že bylo vytvořeno další rusko-české konsorcium, které si zažádalo o grant „Ira-SME“ v hodnotě 800 000 euro a 15 milionů rublů na zdokonalení technologie pěstování cenných zemědělských kultur „in-vitro“ v inkubátorech s následným pěstováním v přirozených podmínkách.

Ještě tři konsorcia budou vytvořena do konce roku 2017 v těchto oblastech: alternativní energetika, umělá inteligence a výroba zdravotnických přístrojů.

V současnosti mezi ruskými a zahraničními společnostmi probíhají jednání, zaměřená na získání evropských investičních fondů i v jiných oblastech: nové stavební materiály, katalyzátory hoření a katalyzátory krakování ropy. Celkový objem obchodních transakcí v těchto oblastech může překročit 10 milionů euro.

Poté všichni členové ruské delegace provedli prezentaci svých projektů, z nichž se mnohé těšily velkému zájmu. Během semináře probíhala živá beseda mezi českými a ruskými odborníky a podnikateli.

Na semináři bylo přítomno více než 60 osob.

Tento článek je dostupný v: Russian