Seminář „Česko – ruské kulturní vztahy“

Seminář „Česko – ruské kulturní vztahy“

Dne 13. května 2014 se v prostorech Česko-ruské společnosti konal seminář „Česko – ruské kulturní vztahy“. Hostem semináře byla známá česká kulturoložka a divadelní vědkyně, profesorka Vlasta Smoláková. Akce byla připravena Asociací absolventů ruských (sovětských) vysokých škol, především členy Klubu MGIMO, Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Setkání zahájil předseda České asociace rusistů Jiří Klapka, který přítomným představil profesorku historie umění a jednu z nejlepších expertů na  historii ruského divadla v ČR, dramaturgyni, pedagožku a překladatelku Vlastu Smolákovou. Ta mnoho let působila v Moskvě ve funkci kulturního atašé  Velvyslanectví ČR v RF a byla též ředitelkou Českého kulturního centra v Moskvě. J. Klapka rovněž představil na akci přítomného člena Svazu spisovatelů Ruska, autora řady knih o ruské historii Svjatoslava Rybase.

Vlasta Smoláková velmi upřímně a podrobně povyprávěla, jak v mládí začalo její zaujetí ruskou dramaturgií a divadlem. V podstatě náhodný příjezd  do Moskvy na počátku 70. let pro sběr  materiálu pro diplomovou práci studentky Filozofické fakulty Karlovy univerzity a seznámení se s předními scénami hlavního města  určil směr její další činnosti. Podle jejího přiznání rozkvět ruského divadla v těch letech, perfektní inscenace  Jurije Ljubimova v „Divadle na Tagance“, Olega Jefremova  a Galiny Volček v „Sovremennike“, Marka Zacharova v „Lenkome“ a rovněž Georgie Tovstonogova v leningradském „Bolšom dramatičeskom těatre“ na ni udělaly neobyčejný dojem. Ten vyvolal přání seznámit české publikum s ruským současným divadlem a v průběhu celého svého profesionálního života všemožně napomáhat rozvoji a upevňování kulturních styků mezi Ruskem a Českem. Vlasta Smoláková se pozastavila  na různých historických etapách hostování mezi oběma zeměmi. Pověděla o inscenacích  nejlepších českých režisérů, uvedených v Rusku, mimo jiné na každoročním Čechovském festivalu v Moskvě. Vlasta Smoláková odpověděla na mnoho otázek zainteresovaného publika.

Mnozí z přítomných pověděli o svých dojmech ze zhlédnutých jimi v různém období představení ruských divadel. O své dojmy, týkající se vztahů mezi oběma zeměmi a vzájemného působení kultur, se podělil i spisovatel Svjatoslav Rybas.

Na akci bylo přítomno okolo 30 lidí, mezi nimiž bylo i několik novinářů.

Tento článek je dostupný v: Russian