Večer věnovaný 70. výročí Karpatsko – dukelské operace

Večer věnovaný 70. výročí Karpatsko – dukelské operace

Dne 1. října se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konal slavnostní večer u příležitosti 70. výročí Karpatsko-dukelské operace. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Klubem Rusko a Společností Ludvíka Svobody.

Karpatsko-dukelská operace se stala začátkem osvobození Československa od fašistické okupace. S jejím jménem je navždy spojena vzpomínka na hrdinské boje sovětských a československých vojáků, kteří probojovali cestu k osvobození Československa. Ztráty v bojích během Karpatsko-dukelské operace činily více než sto tisíc padlých, raněných a nezvěstných.  Sedm tisíc z nich bylo z 1. československého armádního sboru.

Večer zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který poblahopřál veteránům a všem přítomným k jubileu.

Poté účastníky bojů a veterány 2. světové války pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR S.B. Kiselev, který zdůraznil, že tímto slavnostním shromážděním se zahajuje série akcí, věnovaných nadcházejícímu 70. výročí vítězství. Poděkoval rovněž vedení České republiky, regionálním i místním úřadům, obyvatelům Česka za citlivý vztah ke hrobům padlých za osvobození Československa.

Prezident Klubu Rusko Zdenek Zbytek část svého vystoupení věnoval poučení z historie  a současnému stavu rusko-českých hospodářských vztahů. Podtrhnul důležitost toho, aby nebyly zamlčovány a překrucovány informace o situaci na Ukrajině.

Hosty a veterány pozdravil i předseda Společnosti Ludvíka Svobody Ludvík Engl, který poblahopřál všem k významnému datu a pověděl o Karpatsko-dukelské operaci a její roli v osvobození Československa od fašistické okupace.

Na akci vystoupila rovněž Zoja Svobodová – Klusáková – dcera Hrdiny Sovětského svazu a Hrdiny Československa, prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody, která poděkovala organizátorům za vzpomínky na jejího otce.

Vnuk Ludvíka Svobody Miroslav Klusák pověděl o práci na novém internetovém projektu „Bojovali za Československo“, který je zaměřen na mladé lidi a věnován osvobození Československa od fašizmu.

O své vzpomínky na boje během Karpatsko-dukelské operace se podělili i její účastníci.

Na závěr oficiální části vystoupil sólista Souboru písní a tanců A. Alexandrova  Andrej Romanov, který zazpíval všem dobře známé písně z válečného období.

Po koncertě byl ve Velkém sále RSVK a ve foyeru promítnut dokumentární film Andreje Karaulova „Obyčejný fašismus“ (2014).

V tento večer se v RSVK v Praze sešlo více než 250 hostů. Mezi nimi byli diplomaté ze zemí SNS, vedoucí veteránských organizací a místních úřadů, čeští, slovenští a ruští veteráni Velké vlastenecké a 2. světové války.

 

Tento článek je dostupný v: Russian