Kulatý stůl „Prameny současného fašizmu v Evropě“ v Parlamentu ČR

Kulatý stůl „Prameny současného fašizmu v Evropě“ v Parlamentu ČR

Dne 29. září 2014 se v Parlamentu České republiky konal kulatý stůl „Prameny současného fašizmu v Evropě“. Akce byla organizována Českomoravským slovanským svazem a Ruským domem v Mariánských Lázních za podpory Parlamentu České republiky.

Kulatého stolu se zúčastnilo okolo 50 hostů. Byli mezi nimi zástupce předsedy  Parlamentu České republiky Vojtěch Filip, poslanec Parlamentu České republiky Jan Borka, členové Evropského parlamentu Jiří Maštálka a Miloslav Ransdorf, vedení a členové Českomoravského slovanského svazu, zástupci organizací krajanů.

Na počátku byly účastníkům ukázány fotografie o tragických událostech na jihovýchodě Ukrajiny, úryvky z filmu Andreje Karaulova „Obyčejný fašismus“ a zpráv televizního kanálu REN-TV.

S referátem o pramenech současného fašizmu v Evropě vystoupila  vedoucí Evropského institutu demokracie a spolupráce  Natalija Naročnickaja. Podrobně pověděla o historických, náboženských a sociálně-ekonomických pramenech radikálního nacionalizmu, který se zrodil v Evropě na přelomu XIX. a XX.století, a rovněž o následcích krátkozraké politiky některých evropských zemí vůči nacionalistickým stranám a hnutím. Na argumentech objasnila  pojem a prameny „paranoidní rusofobie“. Zdůraznila, že fašizmus a nacizmus jsou hlavními hrozbami Evropy.

S podrobnou analýzou současné situace na Ukrajině vystoupila předsedkyně Progresivní socialistické strany Ukrajiny Natalija Vitrenko. Pověděla o historii ukrajinského nacionalizmu, uvedla známý citát prvního kancléře Německé říše Otto von Bismarcka o tom, že „síla Ruska může být narušena jen oddělením od něho Ukrajiny“. Během svého vystoupení promítla na plátně fotografie o událostech v centru Kyjeva v únoru tohoto roku.

Předseda Konfederace práce  Ukrajiny Viktor Marčenko pověděl o těžké situaci ve městech Donbasu, velkém narušení infrastruktury  a bytového fondu. Zdůraznil zvláštní důležitost uchování na Ukrajině v současných podmínkách norem a pravidel  mezinárodního práva, odsouzení bojů a zločinů proti lidskosti.

Předseda Nové demokratické strany  Česka Vladislav Zemánek podpořil nutnost co možná nejrychlejšího ukončení bojů na Ukrajině a řešení otázek poklidným způsobem. Pověděl o agresivních metodách boje  nacionálně socialistických stran o moc, které nejsou přípustné v moderní demokratické společnosti.

Jednání a diskuze se zúčastnilo mnoho přítomných. Všichni účastníci kulatého stolu jednohlasně podtrhli důležitost nedopuštění eskalace konfliktu na Ukrajině, zamlčování, překrucování a falsifikace probíhajících tam tragických událostí.

Natalija Vitrenko a Viktor Marčenko vystoupili s iniciativou podle závěrů jednání podat výzvu Parlamentu České republiky a Evropskému parlamentu s návrhem přijmout  dokument, který stanovuje kontrolu nad činností ultranacionalistických stran a hnutí v evropských zemích.

Na závěr čestný předseda Českomoravského slovanského svazu Zdeněk Opatřil poděkoval všem účastníkům za věcná vystoupení. Navrhl dokončit připravený Natalií Vitrenko a Viktorem Marčenko text výzvy podle závěrů hlasování  účastníků kulatého stolu a poslat tento dokument do Evropského parlamentu.

 

Tento článek je dostupný v: Russian