Den otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Den otevřených dveří v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze

Dne 26. září 2014 se v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze v rámci oslav Evropského dne jazyků konal Den otevřených dveří. Zúčastnili se jej studenti a učitelé českých základních a středních škol z Prahy a jiných měst a rovněž všichni, kdo měli zájem seznámit se s činností RSVK. Lektoři kurzů ruského jazyka provedli exkurze po RSVK jak pro skupiny, tak i pro individuální zájemce.

Navštívili knihovnu, kde jim zaměstnanci ukázali nové knihy a pověděli o tom, jak se zájemci mohou stát čtenáři knihovny.

Během prohlídky Velkého sálu se návštěvníci podrobně seznámili s programem akcí RSVK na celý měsíc.

Po exkurzi v kurzech ruského jazyka byly provedeny ukázkové hodiny pro různé úrovně znalostí ruského jazyka.

Pro ty, kdo dělají první kroky ve studiu ruského jazyka, se uskutečnila hodina formou hry „Seznámení s Ruskem – za 60 min. Vás naučíme číst, psát a hovořit rusky“. Pro mnohé studenty byla překvapivá jednoduchost, s jakou zvládli jazykovou  překážku (10 lidí).

Studenti „Pražské právnické college“ (15 osob) se zúčastnili hodiny „Vzdělání v Rusku“ a obdrželi konzultaci ohledně složení zkoušky z ruského jazyka pro získání mezinárodního osvědčení úrovní B1-C1.

Možnost praktického využití poznatků ruského jazyka byla ukázána na hodině „Ruský jazyk v obchodě“, kterou navštívili studenti řady ekonomických vysokých škol (6 osob). Studenti gymnázia z Příbrami se dozvěděli mnohé zajímavosti o Rusku na vlastivědné hodině „Zeměpis Ruska“ (15 osob).

Konání Evropského dne jazyků v RSVK v Praze se stává již dobrou tradicí, která se těší stále větší oblibě.

Tento den RSVK v Praze za účelem seznámení se s činností Kurzů ruského jazyka navštívilo více než 50 českých občanů.

Tento článek je dostupný v: Russian