Prohlášení MZV Ruské federace o přijetí Deklarace o nezávislosti Autonomní Republiky Krym a Sevastopolu

Prohlášení MZV Ruské federace o přijetí Deklarace o nezávislosti Autonomní Republiky Krym a Sevastopolu

Dne 11. března 2014 byla usnesením Nejvyšší rady Krymu přijata Deklarace o nezávislosti Autonomní Republiky Krym a Sevastopolu, v souladu s níž, v případě přijetí na referendu 16. března 2014 o rozhodnutí stát se součástí Ruska, bude Krym vyhlášen nezávislým a suverénním státem s republikovým způsobem řízení. Podle dokumentu Krym bude demokratickým a mnohonárodnostním státem, který se zavazuje  zachovávat na svém území mír, mezinárodní a mezikonfesijní dohodu. Krym se jako nezávislý a suverénní stát v případě odpovídajících výsledků referenda obrátí na Ruskou federaci s návrhem na přijetí Republiky Krym na základě odpovídající mezistátní dohody jako součásti Ruské federace, jako nového subjektu Ruské federace.

Deklarace obsahuje mezinárodněprávní opodstatnění tohoto kroku s odkazy na stanovy OSN a jiné mezinárodní dokumenty a rovněž rozhodnutí Mezinárodního soudu OSN ze dne 22. července 2010 o Kosovu. V uvedeném rozhodnutí, přijatém na požádání Generálního shromáždění OSN z iniciativy Srbska, Mezinárodní soud potvrdil fakt, že jednostranné vyhlášení nezávislosti části státu neporušuje jakékoli normy mezinárodního práva. Stejný závěr jasně zazněl během projednávání předcházejících tomuto rozhodnutí Mezinárodního soudu, mimo jiné v dokumentech a vystoupeních oficiálních představitelů USA, Velké Británie, Francie, Německa, Rakouska, Dánska a jiných západních zemí. Materiály o stanovisku Mezinárodního soudu a uvedených západních představitelů jsou umístěny na webu MZV.

MZV Ruska pokládá rozhodnutí parlamentu Krymu za naprosto opodstatněné. Ruská federace bude v plné míře respektovat výsledky svobodného projevu vůle  národů Krymu v referendu, na něž, jak je známo, jsou pozváni pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě i po dvoustranné linii.

Zdroj

)

Tento článek je dostupný v: Russian