Setkání zaměstnanců RSVK s českými studenty na Univerzitě Hradec Králové

Setkání zaměstnanců RSVK s českými studenty na Univerzitě Hradec Králové

Dne 15. března 2017 se na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové uskutečnilo setkání zaměstnanců Ruského střediska vědy a kultury v Praze se studenty a učiteli katedry slavistiky a katedry ruského jazyka a literatury. Akce se zúčastnilo více než 30 studentů a učitelů.

Během setkání vedoucí oddělení vědy a školství V. Novoselovová uskutečnila prezentaci projektů RSVK, spojených se vzděláváním v Rusku a studiem ruského jazyka. Podrobně informovala o soutěži literárních překladů, která již třetím rokem probíhá v RSVK, o možnostech účasti na XV. mezinárodní olympiádě z ruského jazyka a Letních školách ruského jazyka v Rusku.

Vedoucí katedry slavistiky doktorka Jana Kostincová pověděla o perspektivách studia ruského jazyka a literatury na vysokých a středních školách ČR. Zdůraznila, že v posledním období zájem o studium ruského jazyka a ruské kultury značně stoupl.

Pro zaměstnance mezinárodního oddělení univerzity byl organizován kulatý stůl na téma organizace stáží pro studenty v Rusku. Byla dána podrobná konzultace ohledně požadavků, které jsou kladeny na vyřizování dokumentů, potřebných pro studijní stáž v Rusku.

Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze J. Zubkovskaja vedla dílnu pro budoucí pedagogy – učitele ruského jazyka o testování z ruského jazyka první úrovně B1 s následným obdržením certifikátu. Seznámila posluchače, jak zkouška probíhá a poskytla konkrétní rady ohledně přípravy na ni. Zvláštní pozornost věnovala přípravě testu „Dopis“ zkoušky B1.

Na závěr účastníci projednali aktuální problémy, spojené s výukou ruského jazyka na českých školách. V průběhu besedy zaměstnanci RSVK podrobně odpověděli na všechny otázky.

Tento článek je dostupný v: Russian