V Praze proběhlo předání cen Stříbrný lukostřelec – Česko

V Praze proběhlo předání cen Stříbrný lukostřelec – Česko

Dne 1. listopadu 2018 se v Zrcadlové kapli Klementina uskutečnilo slavnostní předání cen soutěže „Stříbrný lukostřelec – Česko“.
Cena v oblasti rozvoje společenských vztahů mezi Ruskem a Českem byla založena 23. března 2016. Soutěž probíhá v Česku již potřetí za sebou pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana a Velvyslanectví Ruské federace v České republice, za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Soutěž byla vyhlášena v dubnu a přihlášky bylo možné podávat do 10. října 2018. Letos byly v sedmi nominacích podány přihlášky na 28 projektů. Prostudovalo je 19 odborníků. Výsledky tajného hlasování byly vyhlášeny formou hodnotících zpráv v každé nominaci.
Předání cen se zúčastnili a vystoupili mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij a pracovník zahraničního odboru Kanceláře prezidenta ČR P. Pirunčík, který přednesl pozdrav prezidenta Miloše Zemana.
Čestnými hosty večera byli rovněž vedoucí zastupitelství ceny Stříbrný lukostřelec – Evropa N. Jevdoljuková, obchodní zastupitel RF v ČR S. Stupar, zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov aj.
První místa v soutěži Stříbrný lukostřelec – Česko 2018 ve 4 nominacích získaly:
1.„Historické dědictví“ – literární představení „Válka očima dětí“, které bylo připraveno studenty Vysoké školy obchodu Moskevské státní univerzity M. Lomonosova;
2.„Mezikulturní komunikace“ – dětské divadlo „Pinocchio“ z Karlových Varů;
3.„Obchod a obchodní komunikace“ – projekt „Okolo světa na žigulech“, který realizovali F. Vogel a P. Javůrek.
4.„Vzdělávací programy“ – Trojské gymnázium.
Projekty, které obsadily 2. a 3. místo, obdržely čestné diplomy.
V nominaci „Osobnost“ byla cena Stříbrný lukostřelec – Česko za zvláštní přínos do rozvoje rusko-českých kulturních styků, v souvislosti s 40. výročím letu prvního československého kosmonauta do vesmíru a za osobní přínos do upevňování přátelství mezi Ruskem a Českem předána V. Remkovi.
Speciální cenu Stříbrný lukostřelec – Česko za dlouholeté historické a kulturní styky s Českou republikou a v souvislosti s 90. výročím jeho založení získal Soubor písní a tanců Ruské armády Alexandrovci.
Na závěr akce vedoucí zastupitelství ceny Stříbrný lukostřelec – Česko J. Sorokinová zdůraznila, že hlavním cílem ceny je popularizace projektů dvoustranné spolupráce, upevnění vzájemného porozumění a přátelství mezi národy Ruska a Česka.
Slavnostní akt proběhl za doprovodu krásného koncertního programu, kterého se zúčastnili známí čeští a ruští umělci. Na večeru bylo přítomno více než 150 hostů, mezi nimiž byli i všichni účastníci soutěže Stříbrný lukostřelec – Česko 2018.

Tento článek je dostupný v: Russian