Mezinárodní letní škola ruského jazyka v českém městě Březnice

Mezinárodní letní škola ruského jazyka v českém městě Březnice

Dne 10. srpna 2014 se v Březnici konal ceremoniál ukončení VIII. mezinárodní letní školy ruského jazyka.

Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Česko-ruskou společností organizuje Mezinárodní letní školu ruského jazyka již poosmé. Přijíždějí sem studenti z Ruska a Česka, aby se naučili český a ruský jazyk. V roce 2014 letní škola poprvé proběhla na bázi Vysoké a střední školy města Březnice a měla její všestrannou podporu.

Ceremoniálu ukončení VIII. mezinárodní letní školy ruského jazyka se zúčastnili a vystoupili poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Josef Vondrášek, zástupce starosty města Březnice Petr Procházka, vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, představitel Velvyslanectví RF v ČR a řada jiných významných osobností.

Letos Mezinárodní letní škola ruského jazyka probíhala ve třech směnách: 29.6.-13.7., 13.-27.7. a 27.7.-10.8. Studovalo zde více než 80 českých žáků a jejich vrstevníků z Voroněže a Nižního Novgorodu.

Celkový počet vyučovacích hodin za směnu byl 30 hodin. Lektoři kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze a jejich čeští kolegové při výuce využívali učebnice, interaktivní materiály střediska oddáleného přístupu při RSVK, používali internet a tisk. Seznamovali studenty se současným životem v Rusku a Česku, s mládeží obou zemí.

Velkému zájmu studentů se těšil cyklus hodin zeměpisu „Zeměpis Ruska“. Mnohé vyučovací hodiny probíhaly formou hry, což studentům umožňovalo využívat v praxi poznatky, které získali během vyučovacích hodin.

Ve volném čase se studenti s velkým zájmem učili písně, četli pohádky, pořekadla a přísloví v českém i ruském jazyce, zhlédli ruské filmy „Pitěr FM“ a „Moskva slzám nevěří“.

Závěrečný večer VIII. mezinárodní letní školy ruského jazyka byl zahájen hymnou České republiky a Ruské federace. Poté ruští žáci z Voroněže předvedli několik scének a zazpívali písně v českém jazyce a čeští studenti v ruském.

Hlavní událostí večera byla humorná inscenace ruské pohádky „Carevna-žába“, která zazněla v obou jazycích.

Je třeba podtrhnout, že na Mezinárodní letní škole ruského jazyka v Březnici žáci obou zemí nejen studovali cizí jazyky, ale rovněž se seznamovali s kulturou a tradicemi Ruska a Česka.

Tento článek je dostupný v: Russian