Mezinárodná olympiáda „Ruský jazyk jako cizí“

Mezinárodná olympiáda „Ruský jazyk jako cizí“

Zveme žáky od 14 let a studenty, aby se zúčastnili mezinárodní olympiády „Ruský jazyk jako cizí“, jež se uskuteční ve dnech 1. října 2020 – 31. března 2021.

Dne 1. října 2020 začíná první výběrové kolo olympiády. K účasti je třeba se nejprve zaregistrovat na webu olympiády. Registrace účastníků a možnost plnit úkoly prvního kola olympiády bude od 1. října 2020 do 22. ledna 2021.

Olympiády se mohou zúčastnit cizinci, kteří si osvojují všeobecně vzdělávací program (kategorie “žáci”), mimo jiné i formou rodinného vzdělávání či samovzdělávání, ne však mladší 14 let. A rovněž cizinci, kteří studují na vysoké škole (kategorie “studenti”).

http://olympiada.prlib.ru/rusforeign/#/Welcome

Tento článek je dostupný v: Russian