Skolstvi

Ruská státní humanitární univerzita (RSHU) vás zve k účasti na Olympiádě  akademického roku 2020–2021 pro žáky 9. – 11. tříd V akademickém roce 2020–2021 se olympiáda koná v následujících profilech, odpovídajících všeobecně vzdělávacím předmětům: – ruský jazyk (9. – 11. třídy) – dějepis (9. – …

Chcete-li se stát účastníkem Geografického diktátu, musíte se zaregistrovat na odkazu https://dictant.rgo.ru/geography a v sekci «Geografický diktát v zahraničí» si vyberte Českou republiku. Diktát se bude konat 29. listopadu 2020 od 12 dо 13 hod.místního času.Diktát trvá 45 minut. Pravidla účasti 1. Pořadatel webu pošle …

Rossotrudničestvo a Moskevský fyziko-technický institut (dále jen MFTI) tě zvou k účasti na mezinárodní olympiádě „Phystech.International“ 2020 v matematice, fyzice a biologii na webu http://phystech.international/! Co potřebujete vědět o MFTI? Moskevský fyziko-technický institut je přední vědecké centrum, univerzita, kde můžete získat vzdělání na světové úrovni …

     Digitální přípravná fakulta (Digital Pre-University Faculty) – to je mezinárodní model výuky cizinců podle programů přípravných fakult ruských vysokých škol, realizovaný plně či částečně s využitím moderních distančních technologií.     Tento projekt počítá s cizinci, v první řadě s žáky posledních ročníků ZDŠ, studenty a absolventy bakalářského …

Zveme žáky od 14 let a studenty, aby se zúčastnili mezinárodní olympiády „Ruský jazyk jako cizí“, jež se uskuteční ve dnech 1. října 2020 – 31. března 2021. Dne 1. října 2020 začíná první výběrové kolo olympiády. K účasti je třeba se nejprve zaregistrovat na …

Výzkumná národní univerzita (Vysoká škola ekonomická) uskuteční další, již 8. olympiádu ve školním roce 2020/2021 ve dnech 22. – 29. října 2020. Účast na olympiádě je zdarma. Olympiáda probíhá offline a online. K účasti jsou zváni cizinci a osoby bez občanství, jmenovitě: studenti středních škol; absolventi …

1 2 3 11