Skolstvi

     Digitální přípravná fakulta (Digital Pre-University Faculty) – to je mezinárodní model výuky cizinců podle programů přípravných fakult ruských vysokých škol, realizovaný plně či částečně s využitím moderních distančních technologií.     Tento projekt počítá s cizinci, v první řadě s žáky posledních ročníků ZDŠ, studenty a absolventy bakalářského …

Zveme žáky od 14 let a studenty, aby se zúčastnili mezinárodní olympiády „Ruský jazyk jako cizí“, jež se uskuteční ve dnech 1. října 2020 – 31. března 2021. Dne 1. října 2020 začíná první výběrové kolo olympiády. K účasti je třeba se nejprve zaregistrovat na …

Výzkumná národní univerzita (Vysoká škola ekonomická) uskuteční další, již 8. olympiádu ve školním roce 2020/2021 ve dnech 22. – 29. října 2020. Účast na olympiádě je zdarma. Olympiáda probíhá offline a online. K účasti jsou zváni cizinci a osoby bez občanství, jmenovitě: studenti středních škol; absolventi …

      Ivanovská státní chemicko-technologická univerzita (ISCHTU) zve na XII. letní školu mladých chemiků, která proběhne distanční formou ve dnech 20. – 28. července 2020. Školy se mohou zúčastnit cizinci a osoby bez státní příslušnosti, kteří studují na základní a střední škole.  Škola bude probíhat pomocí …

1 2 3 11