Digitální přípravná fakulta Ruské univerzity přátelství národů

Digitální přípravná fakulta Ruské univerzity přátelství národů

     Digitální přípravná fakulta (Digital Pre-University Faculty) – to je mezinárodní model výuky cizinců podle programů přípravných fakult ruských vysokých škol, realizovaný plně či částečně s využitím moderních distančních technologií.

    Tento projekt počítá s cizinci, v první řadě s žáky posledních ročníků ZDŠ, studenty a absolventy bakalářského studia zahraničních vysokých škol, kteří si přejí studovat na ruských vysokých školách.

   Vzdělávací proces je plně digitalizován.  Realizace projektu v podobném formátu umožňuje udělat pro studenty výuku pružnější (délka bázového programu se pohybuje od 6 měsíců do 2 let). Existuje možnost absolvovat moduly odděleně, zápis probíhá během celého kalendářního roku.

    Proces výuky je organizován individuálně. Školní rok začne oficiálně 15. září 2020, zápis bude probíhat celý rok.

Podrobné informace naleznete na: info.langrus.rudn.ru

Tento článek je dostupný v: Russian