II. rusko-české diskuzní fórum se konalo v MGIMO

II. rusko-české diskuzní fórum se konalo v MGIMO

Dne 19. června 2019 se ve Státním institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) v Moskvě konalo II. rusko-české diskuzní fórum, organizované MGIMO v souladu s rozhodnutím prezidenta RF V. Putina a prezidenta ČR M. Zemana.

Dohoda o vytvoření diskuzního fóra byla uzavřena během návštěvy Ruska prezidenta ČR M. Zemana v roce 2017. Fórum má za úkol stát se platformou pro otevřenou a neformální diskuzi zástupců veřejnosti o širokém kruhu otázek mezinárodní politiky, společné historie a současných dvoustranných vztahů.

Slavnostního zahájení II. rusko-českého diskuzního fóra se zúčastnili A. Torkunov – rektor MGIMO, spolupředseda Rusko-českého diskuzního fóra, O. Ditrich – spolupředseda fóra, ředitel Institutu mezinárodních vztahů (Praha), M. Švydkoj – zvláštní představitel prezidenta RF pro mezinárodní kulturní spolupráci, V. Pivoňka – mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v RF, N. Ovsijenko – náměstek ministra kultury RF a zástupce Kanceláře prezidenta ČR P. Pirunčík.

Ve své uvítací řeči rektor informoval o I. rusko-českém diskuzním fóru, které se konalo před rokem v Praze. Zdůraznil, že za uplynulé období se podařilo naladit spolupráci s českými kolegy v různých oblastech. Vyjádřil naději, že setkání v Moskvě bude stejně plodné a účastníkům se podaří pracovat se zájmem, tím spíš, že v tento den se v MGIMO sešli vedoucí a ředitelé muzeí, uměleckých galerií a velkých knihoven.

Spolupředseda fóra O. Ditrich podtrhl důležitost témat, vybraných pro diskuzi: „Vzájemná kulturní spolupráce Ruska a Česka“ a „Češi v Rusku a SSSR a Rusové v Československu a Česku“. Zdůraznil též důležitou roli účasti na II. rusko-českém diskuzním fóru vedoucích kulturních institucí, kteří díky fóru mohou projednat společné projekty.

Zvláštní představitel prezidenta RF pro mezinárodní kulturní spolupráci M. Švydkoj připomněl účastníkům mnohá století trvající historii vztahů mezi našimi zeměmi, referoval o kulturní přítomnosti Ruska v Česku a vyjádřil naději na zvětšení přítomnosti české kultury v Ruské federaci. Přečetl rovněž pozdravný dopis ministra zahraničních věcí RF S. Lavrova.

V textu dopisu se mimo jiné uvádí, že Rusko-české diskuzní fórum „pokračuje v utvrzování se jako užitečné platformy pro rozvoj dialogu občanských sdružení Ruska a Česka. V současných podmínkách taková snaha, jež je zaměřena na konstruktivní projednání aktuálních dvoustranných otázek, ve výsledku na podporu důvěry a vzájemného porozumění mezi našimi národy, si zaslouží úctu a podporu“. Ministr zahraničních věcí RF S. Lavrov si rovněž povšiml symboliky toho, že II. rusko-české diskuzní fórum probíhá právě na MGIMO, která má bohaté zkušenosti v konání mezinárodních akcí. Popřál účastníkům plodnou diskuzi a vyjádřil naději, že jednání fóra budou mít velký přínos pro rusko-českou humanitární spolupráci.

Zástupce Kanceláře prezidenta ČR P. Pirunčík poděkoval organizátorům fóra za srdečné přijetí a přečetl pozdrav prezidenta ČR M. Zemana. V něm prezident ČR podtrhl, že i když je fórum společnou iniciativou prezidentů dvou zemí, vůbec se nejedná o prezidentský projekt. „Fórum představuje nepolitickou platformu pro otevřenou a upřímnou diskuzi na témata, jež představují společný zájem. Kultura byla, je a vždy bude klíčovou pozitivní oblastí v našich vzájemných vztazích a nehledě na to, že naše kulturní styky jsou velmi hluboké, jsou vždy možnosti pro nové projekty a hledání“, uvádí se v dopise. Zeman rovněž zdůraznil důležitost uchování společného historického dědictví, protože znalost historie umožňuje pochopit národ a vyvracet stereotypy a pověry. „Vyzývám vás: pomáhejte ničit stará klišé a stereotypy, snažte se o otevřený dialog, založený na faktech a vystříhejte se ideologizace dějin. Přeji vám plodnou a přátelskou debatu.“

Náměstek ministra kultury RF N. Ovsijenko vyřídil pozdrav ministra kultury RF V. Medinského a sdělil, že Rusko a Česko spojují vztahy, které jsou hluboce zakořeněny v dějinách slovanských národů. Připomněl dávný zájem obou zemí jedné o druhou. „Kultura je schopna být mostem, který existuje nezávisle na politice a současnosti, je věčná“, doplnil.

  1. Ovsijenko referoval o vysoké úrovni vzájemné kulturní spolupráce obou zemí, muzejní činnosti, výměně výstav, hostování ruských divadel, hudebníků a uměleckých kolektivů v ČR a rovněž o akcích, které jsou zaměřeny na zachování vzpomínek na Velkou vlasteneckou a Druhou světovou válku. „Potenciál kulturní spolupráce mezi našimi zeměmi je nevyčerpatelný a nás očekávají četné společné akce“, podtrhl. Vyzval přítomné k plodné spolupráci a popřál fóru hodně úspěchů.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v RF V. Pivoňka podotkl, že vzájemné kontakty vytvářejí prostor pro komunikaci, a právě komunikace zajišťuje možnost výměny názorů, dává šanci pro chápání pozic, které se mohou i lišit. „Otevřená komunikace je bránou ke spolupráci a kooperaci. Nyní, když se dívám na dnešní fórum, jsem plně přesvědčen, že taková spolupráce je možná. Dnes zde realizujeme výchozí plán našich prezidentů, v souladu se kterým i vznikl takový formát.“

Na závěr slavnostní části zahájení fóra rektor A. Torkunov informoval o unikátní výstavě v Puškinském muzeu. Pozval přítomné na výstavu „Ščukin. Biografie sbírky“ – jednu z nejvýznamnějších sbírek umění evropského modernizmu, která zahrnuje nejdůležitější umělecké směry konce XIX. – začátku XX. století. Poté předal slovo ředitelce Státního muzea výtvarného umění A. Puškina M. Lošakové.

V rámci fóra se konala dvě zasedání „Vzájemná kulturní spolupráce Ruska a Česka“ a „Češi v Rusku a SSSR a Rusové v Československu a Česku“.

První diskuze se zúčastnili ředitel Národního muzea v Praze M. Lukeš, ředitel Národní galerie v Praze I. Morávek, ředitel Státního historického muzea A. Levykin, generální ředitelka Státního ústředního muzea současné historie I. Velikanovová, ředitel Muzea moderního umění „Garaž“ A. Bělov, náměstkyně generálního ředitele Ruské státní knihovny N. Samojlenková, ředitel Státní veřejné historické knihovny RF M. Afanasjev, prezident Ruské státní humanitní univerzity J. Pivovar, prorektor MGIMO pro vědeckou práci J. Kožokin a prorektorka pro finanční otázky, akademik Ruské AV N. Kuzminová.

Na zasedání „Češi v Rusku a SSSR a Rusové v Československu a Česku“ byli přítomni ředitel Slovanské knihovny ČR L. Babka, profesorka katedry dějin a politiky zemí Evropy a Ameriky J. Serapionovová, profesor Masarykova ústavu AV ČR V. Doubrek, docentka katedry dějin jižních a západních Slovanů Historické fakulty Moskevské státní univerzity Z. Něnaševová, profesor Ústavu pro studium totalitních režimů A. Hradílek, prorektor pro vědeckou práci Ruské státní humanitní univerzity O. Pavlenko, člen Rady pro národnostní menšiny vlády ČR A. Kelin a vědecká pracovnice Slovanského ústavu AV ČR I. Krejčířová.

Tento článek je dostupný v: Russian