Výstava ze sbírek knihovny k 9. Květnu

Výstava ze sbírek knihovny k  9. Květnu

K významnému datu – 9. květnu – Ruský dům připravil ze sbírek knihovny výstavu „Pokloňme se těm velkým letům“, věnovanou Dni vítězství ve Velké vlastenecké válce.
Výstava přiblíží historická fakta k památným událostem let 1941-1945. Představuje díla o Velké vlastenecké válce a v sekci „Válka očima spisovatelů“ se můžete seznámit s díly, vyprávějícími o frontovém přátelství, útrapách života za pochodu, odvaze a hrdinství vojáků, jako např. „A jitra jsou zde tichá“ B. Vasiljeva, „Hořící sníh“ J. Bondareva, „Můj poručík“ D. Granina a další.