Výstava „Operace Bagration“ “ k 75. výročí osvobození Běloruska byla zahájena v RSVK v Praze

Výstava „Operace Bagration“ “ k 75. výročí osvobození Běloruska  byla zahájena v RSVK v Praze

Dne 19. června 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila vernisáž výstavy Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea „Operace Bagration“ k 75. výročí osvobození Běloruska od německé okupace. Akce byla organizována Kaliningradským historicko-uměleckým muzeem za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

V létě 1944 se uskutečnila jedna z největších vojenských operací za celé období Druhé světové války – Běloruská strategická útočná operace „Bagration“. V bojích za osvobození Běloruska vojáci Rudé armády prokázali hrdinství a velké bojové umění. 1500 účastníků operace se stalo Hrdiny SSSR, statisíce získaly řády a medaile. Mezi vyznamenanými byli vojáci různých národností. Během Běloruské operace vojska Rudé armády přišla na hranice s Východního Pruska. Mnozí účastníci osvobození Běloruska útočili na město Kӧnigsberg a po osvobození zůstali obnovovat novou sovětskou oblast – Kaliningradskou.

Na výstavě jsou exponovány vzácné fotografie ze sbírek Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea a Ruského státního archivu filmových a fotografických dokumentů. Unikátní snímky umožňují zhlédnout každodenní život vojáků a důstojníků na frontě očima očitých svědků, pocítit válku „zevnitř“ a spatřit celou její tragičnost.

Výstavu zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov. Poděkoval vedení a kolektivu Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea za plodnou spolupráci. Podtrhl důležitou úlohu výstavy v uchovávání vzpomínek a zamezení překrucování dějin.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruska v ČR Valerij Kurdjukov zdůraznil, že každá rodina uchovává památku na hrdinství předků, protože hrdinské činy těch, kteří bojovali ve Velké vlastenecké válce, jsou hrdinskými činy celého národa. Přečetl z archivu získané příkazy SSSR o vyznamenáních za odvahu předků, již bojovali s fašistickými okupanty.

První tajemnice Velvyslanectví RF v ČR J. Barančejevová pozdravila přítomné a zdůraznila, že výstava je pokračováním série akcí, věnovaných Dni vítězství.

Poté zástupkyně ředitele pro vědeckou práci Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea O. Ščeglova informovala o výběru materiálů pro výstavu, které odhalují různorodost každodenního válečného života.

Zástupkyně ředitele pro muzejní a osvětovou činnost a kurátorka výstavy J. Maňjuková referovala o expozici. Objasnila webkasino, že prostřednictvím mobilních zařízení se hosté výstavy mohou dostat k doplňkové realitě, jež „oživuje“ fotografické materiály.

Po zahájení výstavy byl ve Velkém sále RSVK promítnut film „Voschod Pobědy.Bagrationovy klešči“ (Východ vítězství. Bagrationovy kleště).

Výstava bude v RSVK v Praze pro zájemce otevřena do 26. června t.r.

Tento článek je dostupný v: Russian