Den učitelů v Praze

Den učitelů v Praze

Dne 4. října „Pražská společenská instituce“ ve spolupráci s mezinárodním institutem „Klíč“ a za podpory Ruského střediska vědy a kultury v Praze organizovala akci, věnovanou Mezinárodnímu dni učitelů. Zúčastnili se jí učitelé ruského jazyka základních, středních a vysokých škol a rovněž zástupci ruských škol, působících v Česku.

Na akci byli přítomni pedagogové z různých českých měst – Brna, Plzně, Ostravy, Chrudimi, Hradce Králové, Olomouce, Králík a Prahy.

Den učitelů byl zahájen exkurzí po pražských místech Mariny Cvětajevové. Světlana Borodinová pověděla o životě  a emigrantském období tvorby básnířky. Součástí prohlídky byla i návštěva Petřína, Karlova mostu, Staroměstského náměstí a přilehlých uliček, po kterých ráda chodila Marina Cvětajevová.

Poté v Obecním domě proběhlo setkání učitelů, během kterého se projednávaly aktuální problémy výuky ruského jazyka. Následně byly vybraným učitelům předány pamětní diplomy a vzácné slovníky ruského jazyka.

Všichni přítomní pedagogové jednohlasně podpořili iniciativu vytvoření platformy pro volnou komunikaci učitelů, během které by se uskutečňovala výměna výukovými a metodickými materiály, informovalo by se seminářích a vzdělávacích projektech.

S českými a ruskými učiteli byla rovněž projednána možnost spolupráce při organizaci cyklu setkání se zajímavými lidmi. V této oblasti bylo dosaženo dohody s ruskými školami Prahy. Program setkání už začal fungovat ve Francouzském lyceu a je zaměřen na  upevňování vztahů pokolení, na besedu se svědky historických událostí – veterány, kteří nyní žijí v Česku, významnými kulturními činiteli, vědci aj.

Všichni účastníci vyjádřili naději na pokračování tradice oslav Mezinárodního dne učitelů v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian