Seminář „Ruské inovační projekty a vědecké technologie pro český obchod“ v RSVK v Praze

Seminář „Ruské inovační projekty a vědecké technologie pro český obchod“ v RSVK v Praze

Dne 13. prosince 2016 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil seminář na téma: „Ruské inovační projekty a vědecké technologie pro český (evropský) obchod: nové horizonty vědecko-technické a podnikatelské spolupráce“. Akce byla organizována ruským techno-brokerem „RexLexNova“ (Petrohrad) a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za podpory Obchodního zastupitelství RF v ČR.

V rámci semináře proběhly prezentace národních ruských infrastrukturních vědecko-výzkumných středisek (R&D) a perspektivních inovačních projektů v oblasti stavebních materiálů a technologií, strojírenství a energetiky.

V rámci semináře byly představeny projekty v následujících oblastech:

  • stavebnictví a nové stavební ekologické materiály (komplex na čištění stavebního písku, unikátní suché hyperplastifikátory na beton);

  • energetika a šetření energií (zařízení pro utilizaci zbytkového tepla a jeho přeměny na užitečnou energii);

  • programování a strojírenství (bezkontaktní diagnostika potrubí, instalace superrychlého rozdělení zamrazených produktů metodou elektrohydraulického rázu);

  • supersenzibilní snímače pohybu pro zdravotnictví a bezpečnost.

Semináře se zúčastnila tato ruská vědecko-výzkumná střediska z Petrohradu: Petrohradská polytechnická univerzita Petra Velikého (laboratoř matematického modelování procesů v oblasti hydro a aerodynamiky, vytváření 3D modelů v oblasti leteckého a automobilového strojírenství); Vědecko-výzkumné středisko aplikované elektrodynamiky (moderní projekty v oblasti kosmické techniky); Petrohradská státní elektrotechnická univerzita (unikátní projekty v oblasti zdravotnického zařízení), Centrum consultingu a inovací RINNO a Technopark „Ingrija“.

Seminář zahájil vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza, který přivítal účastníky semináře z ruské a české strany. Podotkl, že podobný seminář se letos v RSVK koná již podruhé a začínají se realizovat konkrétní projekty. Popřál všem hodně úspěchů v práci a ve vytváření dlouhodobých vzájemně výhodných styků.

Obchodní zástupce RF v ČR Sergej Stupar informoval o stavu probíhající spolupráce mezi Českem a Ruskem, která se kvůli sankcím značně zmenšila. Zdůraznil však neutuchající zájem českých a ruských podnikatelů o další spolupráci. Poté podtrhnul důležitou roli konání podobných seminářů pro vytváření kontaktů mezi oběma zeměmi ve sféře vysokých technologií, jejichž podíl ve dvoustranné spolupráci neustále vzrůstá.

Generální ředitel Petrohradské národní výzkumné univerzity informačních technologií, mechaniky a optiky N. Babin řekl, že jeho projekt inovačního zařízení pro potravinářský průmysl je schopen oddělovat led od zmražených ryb či masa a rovněž je dezinfikovat za pár minut.

Profesor katedry aplikované matematiky Petrohradské polytechnické univerzity Petra Velikého V. Klavdijev pověděl o inovačních projektech institutu v oblasti matematického modelování složitých fyzikálních procesů a vzniku modelů, které jsou schopny řešit řadu aplikovaných úloh v oblasti leteckého, automobilového a lodního strojírenství a rovněž při stavbě rychlostních silnic, magistrál aj.

Projekty uvedené na semináři se těšily velkému zájmu českého publika. Rozpoutala se zajímavá diskuze mezi ruskými a českými odborníky, při které bylo petrohradským hostům zadáno mnoho dotazů.

Na semináři bylo přítomno asi 30 odborníků z Ruska a Česka. Bylo rozhodnuto v RSVK v Praze 12. dubna 2017 organizovat třetí seminář-prezentaci ruských inovačních projektů v oblasti vesmíru.

Tento článek je dostupný v: Russian