Přednáška českého vědce Vladimíra Franty „Umění při hledání štěstí“ v RSVK v Praze

Přednáška českého vědce Vladimíra Franty „Umění při hledání štěstí“ v RSVK v Praze

Dne 7. října 2013 v Literárním salonu RSVK v Praze přednesl  český vědec Vladimír Franta referát „Umění při hledání štěstí“. Akce byla organizována  Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Vladimír Franta – filolog a lingvista, učitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze se specializuje v oblasti ruského jazyka a literatury. Mnohostranně vzdělaný mladý český vědec  je nejen autorem vědeckých článků, ale i hudebníkem a členem vokální skupiny, která koncertuje po celém Česku. Jeho přednášku lze nazvat besedou. Od samého začátku to byl dialog s ruskými krajany, kteří akci navštívili. Ve svém vystoupení  vedl paralely mezi životem a uměleckým výmyslem a navrhoval originální hypotézy na projednání.  Beseda se týkala literárních děl D. Defoa, J. Verna, F. Bulgarina, A. Puškina, F. Dostojevského, L. Tolstého. Stmelujícím elementem projednávaných témat byl pojem lidského štěstí a věčného snažení je dosáhnout.

Na závěr posluchači vyjádřili přání, aby setkání s V. Frantou bylo začátkem nového cyklu besed o umění v RSVK.

 

Tento článek je dostupný v: Russian