Koncert „Rohového orchestru“ z Petrohradu v RSVK v Praze

Koncert „Rohového orchestru“ z Petrohradu v RSVK v Praze

Dne 25. října 2014 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnil koncert ruského „Rohového orchestru“ z Petrohradu pod vedením Sergeje Poljaničko. Akce byla organizována Ministerstvem kultury RF za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR, novin „Pražskij telegraf“ a Střediska ruského vzdělání v ČR.

Koncert se uskutečnil po slavnostním zahájení výstavy „Sto let poté“, na které jsou demonstrovány historické fotografie a unikátní předměty, které vypovídají o životě ruských válečných zajatců v táboře, který se v letech 1914 – 1918 nacházel v pevnosti Josefov v Jaroměři.

Před koncertem k divákům promluvil známý český muzikolog a kritik, doktor historických věd Jaroslav Someš. Pověděl o historii unikátního kolektivu z Petrohradu, který je jediný na světě. Ruským hudebníkům se podařilo oživit starou ruskou tradici interpretace technicky velmi složité rohové hudby, která vznikla u dvora císařovny Alžběty. Tato hudba byla nedílnou součástí carského lovu a vojenských přehlídek.

Tento večer v podání hudebníků z Petrohradu zazněla hudba nejrůznějších žánrů a období: vojenské pochody střídaly skladby J.S. Bacha, L. van Beethovena, P.I. Čajkovského, americké bluesy a džezové humoresky. Každá skladba byla doprovázena komentářem vedoucího orchestru Sergeje Poljaničko.

Koncert „Rohového orchestru“ z Petrohradu v RSVK v Praze navštívilo více než 250 diváků. Krása neobyčejného, podobného na varhaní hudbu znění orchestru a rovněž humor a umění hudebníků si podmanily posluchače RSVK. Výkony hudebníků byly odměněny bouřlivým aplausem vděčného publika.

Tento článek je dostupný v: Russian