Nový online servis Rossotrudničestva pomůže cizincům, aby se dostali na ruské vysoké školy

Nový online servis Rossotrudničestva pomůže cizincům, aby se dostali na ruské vysoké školy

    Dne 15. září 2020 vzdělávací online servis „Studuj v Rusku!“ zahájí svoji činnost.

Projekt je realizován Federální agenturou pro záležitosti Společenství nezávislých států, krajanů, žijících v zahraničí a pro mezinárodní humanitární spolupráci (Rossotrudničestvo) v rámci národního programu „Digitální ekonomika Ruské federace“.

     „Díky vzdělávacímu online servisu „Studuj v Rusku!“ se bude mládež moci kvalitněji připravit ke složení zkoušek na ruské vysoké školy.  Do budoucna počítáme s tím, že absolventi ruských vysokých škol a univerzit budou ve svých zemích žádanými profesionály v mnoha oblastech ekonomiky“, sdělil zástupce vedoucího Rossotrudničestva Pavel Ševcov.

     Uživatelé servisu získají online přístup ke kurzům v hlavních předmětech školního programu, včetně aktuálních materiálů pro přípravu ke státním zkouškám, odpovídající ruským vzdělávacím standardům.  Kurz „Ruský jako cizí“ umožní zahraničním studentům zlepšit znalosti ruského jazyka.

      V každém kurzu je shromážděno velké množství digitálních úkolů, které učiní přípravu ke zkouškách zajímavou: interaktivní prezentace, virtuální laboratorní práce, trenažéry pro přípravu z jednotným státním zkouškám.

    „Dali jsme do učebních kurzů celou unikátní expertizu, kterou jsme shromáždili za léta činnosti v EdTech: od virtuálních laboratorních prací do prakticky orientovaných úloh.  Metodicky jsou všechny kurzy postaveny tak, abyste za dva podzimní měsíce získali zkušenosti na úrovni ovládnutí předmětu“, řekl generální ředitel projektování servisu – vydání digitálního kontentu „Fizikon“ Denis Mamontov.

     Účastníky projektu budou během studia doprovázet kvalifikovaní odborníci – pedagogové a metodisté.  Uživatelé mohou počítat se vzájemným propojením s pedagogem a s doplňkovými úkoly v závislosti na individuálních potřebách, zájmech a úrovní znalostí.

 Projektant online servisu:

nakladatelství „Fizikon“ – vývojář elektronických vzdělávacích zdrojů pro školy, koleje a vysoké školy. V roce 2016 nakladatelství úspěšně absolvovalo expertízu Ministerstva vzdělávání a vědy RF a bylo zahrnuto do oficiálního seznamu dodavatelů elektronického kontentu, jehož kvalita je potvrzena komplexními expertízami RAV, Moskevského fyziko-technického institutu a Petrohradského centra hodnocení kvality vzdělání a informačních technologií a uznáno jako odpovídající požadavkům Federálního státního vzdělávacího standardu.