Výzkumná národní univerzita (Vysoká škola ekonomická) zve k účasti na Mezinárodní olympiádě mládeže – 2021(МОМ-2021) cizince, kteří se chystají začít bakalářské studium.

Výzkumná národní univerzita (Vysoká škola ekonomická) zve k účasti na Mezinárodní olympiádě mládeže – 2021(МОМ-2021) cizince, kteří se chystají začít bakalářské studium.

Výzkumná národní univerzita (Vysoká škola ekonomická) uskuteční další, již 8. olympiádu ve školním roce 2020/2021 ve dnech 22. – 29. října 2020.

Účast na olympiádě je zdarma.

Olympiáda probíhá offline a online.

K účasti jsou zváni cizinci a osoby bez občanství, jmenovitě:

  • studenti středních škol;
  • absolventi zahraničních všeobecně vzdělávacích zařízení a studenti zahraničních vysokých škol ve věku do 30 let.

Jsou rovněž zváni cizinci do 30 let, kteří žijí na území Ruské federace.

Zaměření olympiády:

anglický jazyk, design, žurnalistika, historie (světová), kulturologie, matematika, mediální komunikace, mezinárodní vztahy, právo, psychologie, reklama a styky s veřejností, sociální vědy (člověk, společnost, stát), současná politika, fyzika, filologie, filozofie.

Všichni, kdo mají zájem o účast na Mezinárodní olympiádě mládeže – 2021 se musí online zaregistrovat ve dnech 25. května – 12. října 2020. K přihlášce kromě vyplněného registračního formuláře je třeba přiložit motivační dopis, ve kterém musí účastník volnou formou napsat o sobě, o svém vzdělání, proč se chce zúčastnit olympiády a možná i o plánech, spojených se studiem na Výzkumné národní univerzitě (VŠE) s uvedením budoucího vzdělávacího programu (seznam programů zde).

Motivační dopisy nebudou hodnoceny. Budou sloužit výhradně jako ukazatelé zainteresovanosti a přání zúčastnit se MOM – 2021.

Vítězové a ti, kdo získají ocenění a hodlají absolvovat bakalářské studium na Výzkumné národní univerzitě (VŠE) v letech 2021 a 2022, mohou pretendovat na plné státní stipendium vlády RF (v rámci kvóty) při bakalářském studiu a šestiletém studiu na VŠE, když budou dodrženy podmínky podání přihlášky, jež budou umístěny na webu MOM v listopadu-prosinci 2020.

Účastníci olympiády mohou pretendovat na stipendia a granty, které pomohou snížit cenu studia.

Podrobné informace o akci naleznete na webu https://olymp.hse.ru/inter/.

Pro účastníky olympiády jsou pořádány učiteli VŠE webináře. Kromě toho ve dnech

2. července – 20. září 2020 bude organizován kurz přednášek pro přípravu na olympiádu v oboru «Маtematikа». Informace o webinářích naleznete na webu olympiády a rovněž na https://t.me/hse_admissions. Natáčení webinářů je povoleno  na YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCdLwReKft-o6HlJS0JkQGPA.