V Náchodě byla zahájena výstava ruského malířství XVIII. – XX. století

V Náchodě byla zahájena výstava ruského malířství XVIII. – XX. století

Dne 5. dubna 2019 byla v Galerii výtvarného umění v Náchodě zahájena retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. století. Akce byla připravena Galerií výtvarného umění v Náchodě za podpory vedení města, Národní galerie v Praze a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Výstavu zahájil ředitel galerie J. Kapusta, který poděkoval Národní galerii v Praze, Galerii výtvarného umění v Ostravě a soukromým sběratelům z Česka a Německa za poskytnuté obrazy ruských malířů a rovněž Ruskému středisku vědy a kultury v Praze za podporu akce.

Na výstavě jsou exponovány obrazy I. Ajvazovského, V. Tropinina, I. Šiškina, A. Kiseleva, V. Polenova, I. Levitana, J. Klevera, N. Bogdanova – Bělského, M. Něstěrova, F. Maljavina, A. Alexandrova, E. Šanksové, O. Braze, F. Syčkova, A. Jakovleva, G. Musatova, S. Šaršuna aj.

Výstava je odkazem na historii rusko-českých vztahů a největší výstavu ruského malířství v zahraničí, jež se konala v roce 1935 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Na této výstavě bylo představeno asi 500 obrazů 155 autorů. Kurátoři náchodské výstavy se snažili zdůraznit historickou spojitost mezi oběma výstavami. Vedle obrazů se návštěvníci mohli seznámit s fotografiemi z výstavy roku 1935. Nadpisy na současné výstavě jsou vytvořeny ve dvou barvách: v modré – obrazy, jež jsou vystaveny v Náchodě poprvé a v oranžové – obrazy, které byly vystaveny v Clam-Gallasově paláci.

Zaměstnankyně Slovanského ústavu AV ČR J. Jančárková informovala o studiu děl ruských malířů během přípravy výstavy a zdůraznila, že autorství některých děl bylo změněno. Např. obraz francouzského malíře F. V. Perrota „Pohled na Velkou Něvu a Admiralitní náměstí“ byl dříve připisován I. Ajvazovskému, portrét A. Stroganova od K. Brjullova se ukázal být kopií neznámého autora.

Kurátor výstavy V. Tokoš sdělil, že některá plátna byla vystavena potomky sběratelů, kteří poskytli obrazy na výstavu v roce 1935. Vyjádřil též politování nad tím, že obraz I. Repina „Křížové procesí v dubovém lese. Zjevení ikony“ byl zaměněn za reprodukci, protože originál se nyní nachází v Tretjakovské galerii v Moskvě na retrospektivní výstavě malíře. Sám Tokoš je odborníkem na dílo Repina a píše na toto téma disertaci.

Výstava potrvá do 10. listopadu t.r.

Tento článek je dostupný v: Russian