Prezentace nové knihy českého publicisty Olina Jurmana „Na okraji temna“ v RSVK v Praze

Prezentace nové knihy českého publicisty Olina Jurmana  „Na okraji temna“ v RSVK v Praze

Dne 22. listopadu 2018 se ve Velkém sále RSVK v Praze konala prezentace nové knihy známého českého spisovatele a publicisty Olina Jurmana „Na okraji temna“, jež byla vydána nakladatelstvím Brána. Akce byla organizována Klubem Rusko a Klubem veteránů pěchotních vojsk generála R. S. Křižáka za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.
Kniha formou špiónského románu pojednává o činnosti a osudech jednoho z československých rozvědčíků, kteří působili na Západě během „studené války“. Román se opírá o historická fakta. Forma beletrie byla podle slov autora vybrána kvůli nedostatku archivních materiálů. Olin Jurman rovněž zdůraznil, že žánr špiónského románu mu umožnil popsat pro tu dobu poměrně typický příběh.
Předseda Klubu Rusko Zdeněk Zbytek poděkoval Olinu Jurmanovi za mnohaletou práci při popisování historie československých speciálních služeb. Zdůraznil význam jeho knih pro obnovení skutečných dějin ČSSR.
Ředitel nakladatelství Brána Z. Doležal ve svém vystoupení sdělil, že „Na okraji temna“ je již devátou knihou Olina Jurmana. Dále informoval o tom, že na jaře 2019 nakladatelství plánuje vydat novou knihu autora, věnovanou historii Československého armádního sboru v Rusku. Zdeněk Zbytek doplnil, že česká společnost velmi potřebuje knihu, ve které by byl odhalen skutečný nejednoduchý příběh Československého armádního sboru v Rusku, problémy, kterým musel čelit, složitý boj s bolševiky a vzájemné vztahy s jinými ruskými politickými silami.
Na závěr akce předseda Klubu veteránů pěchotních vojsk generála R. S. Křižáka předal Olinu Jurmanovi a Zdenku Zbytkovi čestné medaile, jež byly vydány k 100. výročí narození generála R. S. Křižáka.

je stálým autorem nakladatelství Brána a publikoval zde za poslední tři roky asi 10 knih. Podtrhl, že jeho knihy, pojednávající o dříve tajných stránkách historie československých tajných služeb a ozbrojených sil, se těší velké oblibě čtenářů. Vyjádři přesvědčení, že novou knihu populárního autora rovněž očekává úspěch.
Následně Olin Jurman poděkoval všem, kdo pomohl knize při jejím vzniku. Slíbil, že na podzim bude prezentovat novou knihu, na které nyní pracuje. „Bude to špiónský román s detektivní zápletkou, ale založený na reálných událostech“, sdělil.
Na prezentaci bylo asi 80 českých občanů. Po prezentaci hosté mohli v neformálním prostředí pobesedovat s autorem, zadat mu otázky, zakoupit si knihu a nechat si ji autorem podepsat.

Prezentaci zahájil autor knihy Olin Jurman, který představil ředitele nakladatelství „Brána“ Z. Doležala a prezidenta Klubu Rusko, známého českého podnikatele Z. Zbytka.

Tento článek je dostupný v: Russian