V Praze projednali otázky spolupráce středních všeobecně vzdělávacích škol Ruska a Česka

V Praze projednali otázky spolupráce středních všeobecně vzdělávacích škol Ruska a Česka

Ve dnech 19. – 23. listopadu 2018 v základních a středních školách a na gymnáziích v ČR proběhla řada setkání českých a ruských pedagogů. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

37 ředitelů a učitelů škol a gymnázií Odincovského municipálního rajonu Moskevské oblasti navštívilo Česko pro navázání styků a výměnu zkušeností s českými kolegy.
Ve dnech 19. – 21. listopadu 2018 členové delegace navštívili státní Gymnázium Postupická a příměstskou česko-americkou internátní školu (základní škola a gymnázium) „Open Gate“, jež vede výuku v českém a anglickém jazyce a vydává dvojitá vysvědčení, aby se seznámili se studenty, studujícími ruský jazyk, učiteli, vedením školy a prohlédli si učební komplex.
Dne 23. listopadu 2018 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze k účastníkům ruské delegace promluvila poradkyně oddělení všeobecného školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR E. Florianová. Vystoupila s referáty „Systém vzdělání v ČR“ a „Přiznání v ČR základního, středního a středního odborného vzdělání, získaného v zahraničí“.
Zástupkyně vedoucího oddělení školství administrace Odincovského municipálního rajonu Moskevské oblasti O. Tkačevová seznámila české kolegy se členy ruské delegace – řediteli nejlepších škol z blízkého okolí Moskvy (Podmoskovie). Informovala o ruském systému středoškolského vzdělání a promítla film o mimoškolní činnosti vzdělávacích zařízení Moskevské oblasti. Představitelé českých pedagogů z Pardubic, Králíků, Prahy a Chomutova představili činnost svých základních a středních škol a gymnázií. Poté navrhli navázat styky a spolupráci v rámci konkrétních vzdělávacích projektů.
Na prezentaci bylo z české strany přítomno více než 30 pedagogů, kteří se s ruskými kolegy vzájemně seznámili se specifikou národního školství, systémem atestace, přípravou učebního plánu aj.
Vedoucí Kurzů ruského jazyka RSVK v Praze L. Nyklová informovala o zvláštnostech výuky ruského jazyka jako cizího v ČR, zaměstnankyně RSVK v Praze V. Novoselovová o akademické spolupráci mezi školami a univerzitami obou zemí.
Na závěr oficiální části mohli přítomní pobesedovat a projednat společné vzdělávací projekty.

Tento článek je dostupný v: Russian