Kulatý stůl „Aktuální otázky česko-ruských ekonomických vztahů“ se uskutečnil v RSVK v Praze

Kulatý stůl „Aktuální otázky česko-ruských ekonomických vztahů“ se uskutečnil v RSVK v Praze

Dne 22. listopadu 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal v rámci Jednotného dne absolventů kulatý stůl na téma: „Aktuální otázky česko-ruských ekonomických vztahů“. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Asociací absolventů ruských (sovětských) vysokých škol a Klubem MGIMO v ČR.

Zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov přivítal přítomné a představil účastníky kulatého stolu, mezi kterými byli obchodní zastupitel RF v ČR S. Stupar, předseda vedení Obchodně-průmyslové komory pro země SNS F. Masopust a předseda Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol V. Pik. Zdůraznil aktuálnost tématu setkání a důležitost podpory a rozvoje ekonomických styků mezi oběma zeměmi. Zvlášť podtrhl, že nehledě na hlavní, kulturně – osvětovou misi RSVK v Praze, setkání ohledně ekonomické diplomacie se kvůli její důležitosti a aktuálnosti konají v RSVK pravidelně. Popřál všem plodnou diskuzi a příjemný večer.
Předseda Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol V. Pik poděkoval Ruskému středisku vědy a kultury v Praze za podporu jejich činnosti a pohostinnost.
Obchodní zastupitel RF v ČR S. Stupar vystoupil s referátem o rozvoji rusko-českých ekonomických vztahů. Upozornil přítomné na to, že Česko je historicky důležitým ekonomickým partnerem Ruska. Za 9 měsíců roku 2018 obrat zboží mezi Ruskem a Českem vzrostl ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 13,3 % a činil 7,2 miliardy amerických dolarů. Hlavní součástí ruského exportu do ČR zůstává „minerální palivo“. Při tom je v současnosti velká pozornost věnována rozvoji „nesurovinového“ exportu – produkci neorganické chemie, hnojivům, automobilům, zařízení a dopravním prostředkům. Zdůraznil, že se mezi zeměmi rozvíjí aktivní spolupráce v oblasti vysokých technologií.
Předseda vedení a hlavní manažér Obchodně-průmyslové komory pro styky se zeměmi SNS F. Masopust se podělil o zkušenosti práce v Rusku jak v současné ekonomické a politické situaci, tak i v období své předcházející mise. Více než 22 let byl zaměstnancem MZV ČR, v letech 1996 – 2002 byl radou – vyslancem Velvyslanectví ČR v RF. Od roku 2003 stojí v čele Obchodně-průmyslové komory. Domnívá se, že sankce nic neřeší, naopak rusko-českému obchodu škodí. Uvedl příklady obchodních objednávek, které musely kvůli sankcím české firmy odmítnout a ujaly se jich firmy jiných zemí.
Po ukončení oficiální části přítomní mohli neformálně besedovat, zadat otázky vystupujícím a sdělit si své názory.
Další setkání Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol a Klubu MGIMO v ČR je plánováno na únor 2019.

Tento článek je dostupný v: Russian