Jubilejní konference ruských krajanů se konala v RSVK v Praze

Jubilejní konference ruských krajanů se konala v RSVK v Praze

Dne 15. září 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala jubilejní konference žijících v ČR ruských krajanů, která byla věnována 10. výročí vzniku Koordinační rady ruských krajanů (KRRK) v ČR a 10. výročí ustanovení Federální agentury pro záležitosti SNS, krajanů žijících v zahraničí a mezinárodní humanitární spolupráci.  Akce byla organizována Koordinační radou ruských krajanů (KRRK) za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Konferenci zahájil předseda KRRK v ČR A. Stěpanov, který přivítal všechny účastníky a předal slovo čestným hostům.

Krajany pozdravil náměstek vedoucí Rossotrudničestva M. Brjuchanov, který zdůraznil, že „podpora ruskojazyčné diaspory v zahraničí, pomoc při uchovávání a upevňování jejích styků s historickou vlastí“ je jednou z klíčových oblastí činnosti agentury. Podtrhl i důležitost zachování a upevnění mezi mládeží ruského jazyka a zájmu o dějiny své země. Informoval přítomné o vypracování projektu Mezinárodní mládežnické sítě krajanů.

První tajemnice Velvyslanectví RF v ČR J. Barančejeva přečetla pozdrav mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF v ČR Alexandra Zmejevského, který kladně hodnotil činnost KRRK v ČR v oblasti sjednocování žijící zde ruské diaspory, upevňování pozic ruského jazyka, propagaci ruské kultury a tradic, rozvoji činnosti na ochranu památníků, spojených s Ruskem, rozšiřování škály mládežnických akcí.

Dočasně pověřený výkonem funkce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov poblahopřál přítomným k jejich výročí a poděkoval současné KRRK a všem organizacím krajanů, jež aktivně působí v ČR.

Účastníkům konference též poblahopřáli generální konzul RF v Karlových Varech M. Leděněv, generální konzul RF v Brně A. Budajev a předseda českého klubu MGIMO v ČR J. Krejčí.

Poté se o své vzpomínky podělili bývalí předsedové KRRK A. Kelin, O. Alborov a L. Vondroušková.

Současný předseda KRRK v ČR A. Stěpanov informoval o dnešním dni rady, o její účasti v evropském a světovém hnutí krajanů, podělil se o plány do budoucna.

Člen KRRK O. Orlov pověděl o chystané sérii přátelských fotbalových utkání krajanů na Krymu. Členka společnosti „Blokádníci Leningradu v ČR“ I. Juržinová informovala o oslavách u příležitosti Dne vítězství v Petrohradě. J. Burianová sdělila informace o mnohaleté činnosti Mezinárodního česko-ruského dětského tábora v Březnici. Aktuálním otázkám činnosti KRRK  byla věnována vystoupení předsedy sdružení veteránů „Afganvet“ O. Gončarova a S. Jukanova.

Na závěr konference se konal slavnostní koncert, na kterém vystoupil soubor „Russkaja duša“.  Konference se zúčastnilo asi 70 ruských krajanů z různých míst Česka.