Setkání s moskevským nakladatelem Eduardem Pobužanským v RSVK v Praze

Setkání s moskevským nakladatelem Eduardem Pobužanským  v RSVK v Praze

Dne 12. září 2018 se v Literárním salonu Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo setkání se členem Svazu spisovatelů Ruska, šéfredaktorem nakladatelství „Obraz“ (Moskva) Eduardem Pobužanským.  Akce byla připravena Ruským uměleckým svazem za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Hosta představila předsedkyně Ruského uměleckého svazu, členka Svazu spisovatelů Ruska, básnířka a překladatelka O. Bělova – Dalina. V současnosti Eduard Pobužanskij stojí v čele nakladatelství „Obraz“, které vydává knihy na vysoké umělecké úrovni a rovněž poetický almanach „Obraz“. Poděkovala vedení RSVK v Praze za možnost organizovat podobná setkání v prostorech střediska.

Eduard Pobužanskij informoval hosty večera o své tvůrčí pouti. Svoji kariéru začal jako básník a novinář v Moldávii, kde vystudoval Fakultu žurnalistiky Kišiněvské státní univerzity. Poté vedl jedny z místních novin, měl vlastní pořad v rozhlase a vydal dvě knihy veršů. V roce 1993 se přestěhoval do Moskvy, kde ukončil Vyšší literární kurzy Literárního institutu M. Gorkého.

Mnoho let byl šéfredaktorem časopisu „Domovladělec“ a rovněž několika jiných vydání. Následně založil vlastní nakladatelství „Obraz“ a vrátil se k poetické tvorbě. Za 6 let vydalo jeho nakladatelství asi 350 knih.

Pobužanskij uskutečnil prezentaci nového čísla poetického almanachu „Obraz“, v němž jsou verše ruskojazyčných autorů, žijících v ČR. Poté představil své dva nové poetické sborníky a přednesl několik nových básní.

Účastníci setkání, mezi nimiž byli i zástupci Ruského uměleckého svazu, projednali společné plány a dohodli se na další spolupráci s moskevským nakladatelstvím.