Výstava „Kroniky a legendy Královské hory“ byla zahájena v RSVK v Praze

Výstava „Kroniky a legendy Královské hory“ byla zahájena  v RSVK v Praze

Dne 11. září 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila vernisáž výstavy „Kroniky a legendy Královské hory“ k 740. výročí úmrtí českého krále Přemysla Otakara II. Akce byla organizována Kaliningradským historicko-uměleckým muzeem za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Výstavu zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov. Podtrhnul její unikátní charakter a sdělil, že expozice je výsledkem pečlivé práce odborníků Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea ve spolupráci se společností Praga Mystica, s.r.o.  Informoval, že významné datum českého krále Přemysla Otakara II. – zakladatele pevnosti Königsberg, které si v tyto dny připomínáme, je společné pro českou a ruskou historii.

Zástupce ředitele Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea A. Valujev poděkoval Ruskému středisku vědy a kultury v Praze za pomoc při organizaci výstavy a rovněž vedení společnosti Praga Mystica V. Tylovi za poskytnuté materiály. Podtrhl, že se jedná již o čtvrtou výstavu, která byla úspěšně představena v ČR.

Tajemnice pro vědu muzea J. Manjuk informovala o zvláštnostech expozice. Jsou na ní mimo jiné vystaveny stereoskopické fotografie „doplněné reality“, k prohlédnutí kterých jsou návštěvníkům vydávány speciální brýle: tak mohou více pocítit atmosféru středověku. Na výstavě se rovněž nacházejí komiksy kaliningradské malířky J. Ananinové, které ilustrují život v té době a ožívají při načítání QR-kódu pomocí elektronického zařízení.

Návštěvníkům byl promítnut videofilm, jenž byl natočen na festivalu epochy Vikingů „Kaup“, který se koná v Kaliningradské oblasti a je jednou z nejznámějších akcí v Rusku a v zahraničí rekonstruujících období raného středověku.

Poté J.Manjuk provedla zájemce po výstavě, kde jsou ve velkém počtu představeny kopie zobrazení a fotografií muzejních exponátů, které umožňují seznámit se s každodenním životem a tradicemi obyvatel Pruska XIII. století, dozvědět se více o činnosti Řádu německých rytířů na tomto území a rovněž o období jejich života pod ruskou vládou v letech 1758-1762.

Velká pozornost byla věnována založení pevnosti Königsberg – Královská hora v roce 1255 na severním břehu řeky Pregoly, na místě pruského hradiště Twangste, na příkaz Přemysla Otakara II. Obyvatelé současného Kaliningradu si dobře tuto skutečnost pamatují: na Královské bráně, která byla zrestaurována k 750. výročí města, jsou rozmístěny sochy vládců těchto míst, včetně českého krále Přemysla Otakara II. v rytířském oděvu.

Výstava bude pro zájemce otevřena do 25. září.  Speciální brýle obdržíte na vrátnici RSVK v Praze.