Studenti Ruské akademie národního hospodářství a státní služby v RSVK v Praze

Studenti Ruské akademie národního hospodářství a státní služby v RSVK v Praze

 

Dne 6. července 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal Den otevřených dveří Rossotrudničestva, v rámci kterého RSVK v Praze navštívilo 30 studentů Ruské akademie národního hospodářství a státní služby (RANHSS) při prezidentovi RF.

Skupina studentů 3. ročníku Fakulty mezinárodních ekonomických vztahů přijela do ČR v rámci učební a výrobní praxe. Spolu se svými vedoucími J. Panovovou (kandidátka ekonomických věd, zástupkyně ředitele programu MBA „Top manager“, výkonná ředitelka centra „Finance a pojištění“ Institutu managementu a marketingu RANHSS) a A. Panovem (kandidát technických věd, docent katedry korporativních informačních systémů Ruské technologické univerzity) studenti sbírají materiál pro své ročníkové a diplomové práce v oblasti mezinárodní ekonomické a kulturní spolupráce.
V Česku se studenti nacházejí od 1. července a mnozí z nich jsou zde poprvé. Za minulé dny studenti navštívili Českou poštu, kde si vyslechli přednášku „Mezinárodní pošta: tradice a moderní technologie“. Na Obchodním zastupitelství RF byl pro ně organizován seminář „Mezinárodní ekonomické vztahy v epoše globalizace. Aktuální situace ve střední Evropě“. V ČNB se studenti seznámili s prezentací „Historie finančních institutů ČR a jejich úloha ve světové ekonomice“. V Technické knihovně absolvovali exkurzi „Architektura nových možností pro nové pokolení“.
V Křišťálovém sále RSVK v Praze k mladým odborníkům promluvili zaměstnanci Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR O. Soloduchin podrobně informoval o struktuře a úkolech federální agentury v Rusku a v zahraničí. Pozastavil se na hlavních oblastech činnosti, nejvýznamnějších a nejzajímavějších akcích, organizovaných v ČR. Studenti si se zájmem vyslechli vystoupení, zadali mnoho otázek – o vzájemné spolupráci se společenskými a státními organizacemi Česka, o spolupráci s místními médii, o žijících v Česku ruských krajanech, o působících při RSVK kroužcích a tvůrčích sdruženích aj.
Poté vystoupila vedoucí oddělení vědy a školství RSVK V. Novoselova, která informovala o mezinárodních programech výměny studentů, žáků a učitelů, o účasti Ruska na programu Erasmus+, konání vědeckých konferencí, kurzů pro lepší literární překlad z ruského jazyka a výsledných publikacích, seznámila s některými zajímavými fakty z historie země, kultury a umění Česka. Během následující besedy studenty zajímaly jak obecné, tak i konkrétní otázky: možnost zúčastnit se vzdělávacích a vědeckých akcí RSVK v Praze, rozdíly v učebních programech vysokých škol v Rusku a Česku, aktuální situace v humanitární spolupráci mezi RF a ČR aj. Mnoho otázek bylo věnováno možnostem získání zaměstnání v Rossotrudničestve, o tom, jaké profesionální požadavky jsou kladeny na zaměstnance v zahraničí. Studenty rovněž zajímalo, kdo a proč studuje ruský jazyk v kurzech při RSVK, jak jsou vybírána díla pro soutěž literárních překladů, která se koná v RSVK, jak probíhá spolupráce mezi RSVK v Praze a jinými kulturními středisky v zahraničí.
Po setkání si hosté prohlédli budovu RSVK v Praze, poděkovali zaměstnancům střediska za srdečné přijetí a získané informace. V neformálním prostředí proběhla beseda o prvních dojmech z pobytu v Praze a společné fotografování.