V. mezinárodní vědecko-praktická konference „Inovační informační technologie“ byla zahájena v RSVK

V. mezinárodní vědecko-praktická konference „Inovační informační technologie“ byla zahájena v RSVK

 Dne 24. dubna 2018 byla ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze zahájena V. mezinárodní vědecko-praktická konference „Inovační informační technologie“. Akce byla organizována Moskevskou technologickou univerzitou (MIREA) ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Konference probíhá v následujících oblastech: fundamentální problémy innovatiky; informační technologie ve školství; informační technologie ve vědě a průmyslu; informační technologie v sociálně-ekonomické sféře včetně zdravotnictví; ekonomika informačních systémů.

Oficiální část zahájil profesor, vedoucí katedry Moskevské technologické univerzity (MIREA), doktor technických věd S. Uvajsov. Určil hlavní cíl konference – rozvoj mezinárodní spolupráce ve sféře inovační činnosti na základě moderních technologií. Pozval na konference s podobnou tematikou v Penze a v Soči.  Zdůraznil, že ruští vědci operativně reagují na změny úkolů a potřeb v současné vědě, což se odrazilo i v referátech a prezentacích účastníků konference.

Zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov přivítal účastníky a organizátory. Zdůraznil důležitost a aktuálnost otázek, projednávaných na konferenci. Podtrhl, že RSVK v Praze je připraveno všestranně pomáhat jak mladým vědcům a výzkumníkům, tak i vysokým školám a vědeckým organizacím v navazování mezinárodních styků, v rozvoji vzájemně výhodné spolupráce.

Na plenárním zasedání vystoupili: Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. (katedra mezinárodního obchodu VŠE Praha), Ing. L. Melnikovová, Ph.D. (katedra mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha), předseda Asociace absolventů Vojenské letecké akademie N. Žukovského V. Charkov, generální ředitel „Nauka-soft“, profesor S. Chaljutin a mnozí další.

Druhá část dne byla věnována kulatým stolům a dílnám. Konal se i seminář o ekonomice informačních systémů, organizovaný zaměstnanci Moskevské stání univerzity M. Lomonosova a Národní výzkumnou univerzitou VŠE za účastí odborníků ropného a plynárenského odvětví (Surgutněfťgaz).

Konference bude v RSVK v Praze pokračovat i 25. a 26. dubna. V těchto dnech proběhnou zasedání sekcí, kulaté stoly, dílny a rovněž krátkodobé kurzy zvyšování kvalifikace.

Tento článek je dostupný v: Russian