V. mezinárodní folklorní festival „Pokrova na Vltavě – 2017“ v RSVK v Praze

V. mezinárodní folklorní festival „Pokrova na Vltavě – 2017“  v RSVK v Praze

Dne 13. října 2017 se ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil V. mezinárodní folklorní festival „Pokrova na Vltavě – 2017“ pod heslem „Poučení z historie: 100. výročí pádu monarchie v Rusku“. Akce byla organizována Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Festival zahájil ataman Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska Michail Dzjuba, který podrobně přítomné seznámil s pravoslavným svátkem Pokrova svaté Bohorodice a objasnil jeho spojení s historií kozáctva.

Arcibiskup pražský a českých zemí Michal poblahopřál pravoslavným k blížícímu se svátku Pokrova a požehnal festivalu.

Pěvecký sbor pravoslavného chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice zahájil koncert pravoslavnými modlitbami.

Čestným hostem festivalu byla delegace Synodního výboru pro záležitosti kozáctva z Moskvy včele s tajemníkem výboru, knězem Timofejem Čajkinem, který věnoval Všekozáckému svazu českých zemí a Slovenska ikonu Pokrova svaté Bohorodice.

Poté se konal galakoncert. Na něm úspěšně vystoupili: folklorní soubor „Kozáci Vltavy“ (Praha), vokální soubor „Naši“ Gymnázia J. Ressela (Chrudim), rusínský folklorní soubor „Skejušan“ (Chomutov), folklorní soubor „Děvčata“ (Bratislava), srbský soubor „Radosť“, folklorní soubor „Vonička“ (Praha) a rovněž jednotliví interpreti: potomek donských kozáků V. Dračev (Praha), student UK R. Lombino (Praha), S. Korner (Ústí nad Labem) aj.

Na scéně Velkého sálu zazněly písně v českém, ruském, ukrajinském, běloruském, bulharském, srbském a rusínském jazyce. Na koncertě, který trval asi 4 hodiny, vystoupilo více než 100 profesionálních interpretů i ochotníků.

Vystoupení byla doprovázena promítáním diapozitivů, které vypovídaly o historii kozáctva, o přírodě a pravoslavných svatyních Ruska.

Velký dojem udělalo vystoupení rusínského souboru „Skejušan“, jehož lidové písně byly podány jako žánrová scénka, spojená se křtem dítěte.

Diváci s velkým zájmem zhlédli vystoupení souboru ze Srbska, v jehož podání zazněly srbské lidové písně a tanečníci zatančili lidový tanec „Šumadija“.

Ženský folklorní soubor „Děvčata“ si získal diváky profesionálními hlasy, uměleckým podáním čísel a pestrými lidovými kroji.

Koncert do Velkého sálu RSVK v Praze přišlo zhlédnout více než 150 diváků z řad ruských krajanů a Čechů. Každé vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem.

Po koncertě ataman Michail Dzjuba předal všem účastníkům koncertu diplomy na památku. Zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR O. Soloduchin jménem RSVK a všech diváků poděkoval kozákům a všem účastníkům festivalu za krásná vystoupení. Poté předal Všekozáckému svazu českých zemí a Slovenska děkovný dopis od RSVK v Praze.