Den ruského jazyka pro učitele středních a vysokých škol v Plzni

Den ruského jazyka pro učitele středních a vysokých škol v Plzni

Dne 3. února 2017 se v Institutu jazykové přípravy Západočeské státní univerzity v Plzni konal Den ruského jazyka, organizovaný Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za podpory Ruského střediska v Plzni fondu „Russkij mir“. Akce se zúčastnilo více než 20 učitelů ruského jazyka středních a vysokých škol Plzeňského a Karlovarského kraje a rovněž studenti vyšších ročníků, studujících ruský jazyk.

Profesor katedry světové diplomacie a mezinárodního práva Institutu mezinárodních vztahů a světové historie Nižněgorodské státní univerzity N. Lobačevského O. Kolobov přednesl referát „Evropská bezpečnost a česko-ruské vztahy. Úkoly vzdělání v upevňování evropské bezpečnosti“, ve kterém se dotkl úlohy ruského jazyka a hodnot ruského světa v nejširším smyslu tohoto slova. Zahrnul období od zrození slovanství a vzniku písemnictví do činnosti současných migračních a adaptačních středisek jak v Rusku, tak i v Evropě, kde se výuce jazyka přikládá velký význam. Posluchači zadali mnoho otázek. Rozpoutala se diskuze ohledně uchovávání kulturní identity, specifiky činnosti a cílů výuky jazyka při práci s emigranty a studenty, kdy se jazyk stává základem pro adaptaci v cizí zemi a v jiné kultuře.

Profesorka katedry mezinárodních vztahů a politologie Nižněgorodské státní lingvistické univerzity N. Dobroljubova S. Kolobovová pokračovala v tématu se svým vystoupením „Úloha vzdělání v upevňování evropské bezpečnosti: problémy a priority“. Představila přítomným zajímavou prezentaci Nižního Novgorodu a Nižněgorodské oblasti. Důraz při tom kladla na blížící se Mistrovství světa ve fotbalu v roce 2018, který se bude konat i v Nižním Novgorodu, na ekonomiku, kulturní a turistické styky oblasti s Českem. Ještě jedna prezentace byla věnována Lingvistické univerzitě, možnostem studia, stážím, letním školám a společným vědeckým projektům. Profesorka pozvala posluchače na nejbližší konference a semináře ruského jazyka.

Zástupkyně vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklová vedla dílny a prezentaci o možnostech složení zkoušky z ruského jazyka na úrovni B1, která je hodnocena jako závěrečná zkouška na gymnáziu a proběhne v RSVK v Praze v dubnu 2017. Informovala o přípravě na zkoušku a systému hodnocení různých částí zkoušky, seznámila přítomné s učebními pomůckami a odpověděla na četné dotazy.

Vedoucí oddělení vědy a školství V. Novoselovová seznámila hosty s ruským systémem školství, možnostech studia a stáží v Rusku.

Během setkání byla dohodnuta spolupráce mezi Institutem jazykové přípravy Západočeské státní univerzity a Nižněgorodskou státní lingvistickou univerzitou a rovněž společné vědecké publikace v univerzitních vydáních.

Program Dne ruského jazyka se těšil velkému zájmu. Většina přítomných byla na podobném setkání poprvé a ocenila množství nových informací. Vedení institutu vyjádřilo přání pokračovat ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze a domluvilo se na konání nových společných akcí.

Tento článek je dostupný v: Russian