Kulatý stůl „Helsinky – evropská bezpečnost včera, dnes a zítra“ v RSVK v Praze

Kulatý stůl „Helsinky – evropská bezpečnost včera, dnes a zítra“ v RSVK v Praze

Dne 3. února 2017 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal kulatý stůl „Helsinky – evropská bezpečnost včera, dnes a zítra“. Akce byla připravena Asociací absolventů ruských (sovětských) vysokých škol, českým Klubem MGIMO ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Leonid Gamza přivítal všechny přítomné, zdůraznil aktuálnost a důležitost projednávaného problému a popřál účastníkům kulatého stolu hodně úspěchů v práci.

O přípravě a průběhu Helsinské konference v roce 1975 a dalších zasedáních Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) a činnosti Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) povyprávěli bezprostřední účastníci událostí – diplomat, účastník Helsinské konference, mnohaletý účastník zasedání KBSE J. Opršal, účastník zasedání KBSE L. Balcar, novinář a předseda Evropského hnutí M. Syrůček, účastník zasedání KBSE a OBSE po roce 1989 Z. Matějka aj.

Vedoucí dokumentárně-archivního střediska sekretariátu OBSE J. Šlezinger vyzval studenty a doktorandy z Česka a Ruska k výzkumné činnosti s archivními dokumenty OBSE, které se shromáždily od roku 1973.

Profesor Nižněgorodské státní univerzity O. Kolobov přednesl referát „Problémy všestranné evropské bezpečnosti s přihlédnutím k faktoru rusko-českého vzájemného působení v podmínkách globální nejistoty“.

Doktorka politologických věd S. Kolobovová představila přítomným zajímavou prezentaci Nižního Novgorodu a Nižněgorodské oblasti a podtrhla rozvoj styků s Českem v oblasti ekonomiky, kultury a vzdělání.

Na závěr přítomní poblahopřáli veteránovi české diplomacie J. Opršalovi k 85. jubileu a předali mu medaile a diplomy od MZV RF, MGIMO, Ruského střediska vědy a kultury v Praze, ruských a českých společenských organizací.

Po ukončení oficiálního programu měli hosté možnost pobesedovat během malého rautu.

Na akci bylo přítomno více než 40 osob.

Tento článek je dostupný v: Russian