Kurzy „Aktuální otázky efektivního šíření ruských novin a časopisů v zahraničí“ v RSVK v Praze

Kurzy „Aktuální otázky efektivního šíření ruských novin a časopisů  v zahraničí“ v RSVK v Praze

V rámci realizace federálního programu „Ruský jazyk 2016“ se ve dnech 15.- 16. listopadu 2016 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnily kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka na téma „Aktuální otázky efektivního šíření ruských novin a časopisů v zahraničí“. Akce byla organizována Ruskou univerzitou přátelství národů (RUPN) z Moskvy za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Akce se zúčastnilo více než 20 učitelů ruského jazyka. Na přednáškách profesora RUPN, akademika Mezinárodní akademie věd pedagogického vzdělání Vladimira Denisenko účastníci obdrželi informace o sociálních a kulturologických aspektech ruského jazyka XXI. století. Rovněž se zúčastnili projednání toho, jak by měl vypadat moderní učitel ruského jazyka.

Docentka RUPN Anna Ivanovová na své prezentaci seznámila posluchače s moderní metodickou literaturou a učebnicemi ruského jazyka. Pověděla o úloze moderních učebnic ruského jazyka a charakterizovala různé úrovně znalostí jazyka.

Na kulatém stolu „Aktuální otázky výuky ruského jazyka v Česku“ se účastníci podělili o své zkušenosti, projednali specifika českého auditoria, studujícího ruský jazyk a absolvovali konzultace moskevských odborníků.

Účastníci kurzů zhlédli video přednášku profesorky MSU M. Lomonosova L. Klobukovové „Principy výuky ruského jazyka“.

Samostatný blok kurzů byl věnován ruským novinám a časopisům. Učitelka Fakulty humanitních a sociálních věd RUPN V. Berestová vedla webinář „Využití virtuálních muzejních zásob v kontextu propagace ruských novin a časopisů“. Během webináře se zájemci seznámili s širokým spektrem ruských periodik na umělecká a kulturní témata, která existují v elektronické podobě či jsou rozesílána poštou aj. Na závěr semináře se uskutečnil kulatý stůl „Vědecko-metodická ruská periodika, která jsou využívána v ČR“.

Posluchači v závěru akce obdrželi potvrzení o zvýšení kvalifikace a poděkovali lektorům a organizátorům z RUPN za poučný a užitečný seminář.

Tento článek je dostupný v: Russian