Literární večer „Ruští básníci při hledání překladu“ v RSVK v Praze

Literární večer „Ruští básníci při hledání překladu“ v RSVK v Praze

Dne 15. listopadu 2016 se v rámci českého celostátního poetického festivalu Den poezie v Literárním salonu Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil večer „Ruští básníci při hledání překladu“. Akce byla organizována členkou české Společnosti poezie básnířkou N. Volkovovou za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

N. Volkovová zahájila večer, představila přítomné a seznámila je s programem akce.

Tématem Dne poezie 2016 byla slova Johna Donna „Ani jeden člověk není ostrov“. Toto téma bylo přetaveno do literárního večera, na kterém známí ruskojazyční básníci přednesli své překlady do ruského jazyka významných českých básníků a rovněž nabídli překlady svých děl do češtiny. Svébytný dialog kultur byl živým příkladem toho, že současní ruští básníci v Česku nežijí na neobývaném ostrově, ale naopak neustále hledají společný jazyk s jinými básníky a lidmi.

N. Volkovová vyřídila přítomným pozdrav od talentované petrohradské básnířky O. Lichačevové a spolu s K. Lukaničovou přednesly její překlad do ruštiny básně českého básníka O. Březiny.

L. Svirskaja přednesla překlady do češtiny svých básní. Přednes veršů O. Bělovové byl doprovázen tancem. Verše A. Kozlova přednesla O. Bělovová. Podle představ básníka – sochaře byly svérázným překladem hudby Mozarta do jazyka slov. Skladbu velkého rakouského skladatele zahrála na housle dcera autora P. Kozlovová. Básník L. Potorak přednesl svůj překlad veršů známého rumunského básníka M. Eminesku a N. Volkovová svůj překlad z vybraných děl německého básníka R.M. Rilkeho. I. Sileckaja přednesla svůj překlad veršů českých klasiků J. Seiferta a F. Halase.

Poté I. Sileckaja předala N. Volkovové a O. Bělovové diplomy účastníků Mezinárodního festivalu literatury a kultury „Slovanské tradice v Praze – 2016“, jenž proběhl v RSVK.

Na závěr večera básníci přednesli své verše, napsané v ruském jazyce. Podělili se s hosty o své zkušenosti, domněnky a nápady, spojené s problematikou poetického překladu. Na večeru bylo přítomno asi 20 ruských krajanů a českých občanů.

Tento článek je dostupný v: Russian