Vystoupení profesora teologie Andreje Kurajeva v RSVK v Praze

Vystoupení profesora teologie Andreje Kurajeva v RSVK v Praze

Dne 12. listopadu 2016 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze vystoupil na téma „Pravoslaví v současném světě“ významný ruský veřejný činitel, profesor teologie, protodiakon chrámu Archanděla Michaila v Troparjove (Moskva) Andrej Kurajev. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Andrej Kurajev podrobně informoval o historii pravoslaví, o situaci v pravoslavných církvích na světě i o Ruské pravoslavné církvi (RPC). Vyjádřil přesvědčení o nutnosti modernizace mnoha aspektů činnosti RPC: rozdělení kanonických pravidel života na mnišské, „bílého“ duchovenstva a světské; zavedení nových modliteb, např. pro učitele, lékaře, odborníky v oblasti informatiky atd. Zdůraznil, že dnešní pravoslavná církev, stejně jako v prvním staletí své existence, se opět stala městskou, ale mnohá její pravidla a formy jsou orientovány na život vesnické farnosti. Dále podotkl, že ještě před několika desítkami let něco podobného nebylo možné, protože RPC byla zraněna „obnovou“, což vyústilo v pokus sovětského státu církev zničit. V současnosti je, podle něho „toto trauma překonáno“.

Zároveň vyjádřil lítost nad tím, že se RPC nezúčastnila v Řecku v červnu 2016 Pravoslavného koncilu, na kterém bylo přítomno 10 ze 14 církví. Objasnil to duchovními důvody. V únoru letošního roku proběhlo setkání patriarchy moskevského a celé Rusi Kirilla s římským papežem Františkem, které vyvolalo nejednoznačnou reakci v ruském duchovenstvu. Účast delegace RPC na koncilu, kde se měly řešit důležité otázky, by jednoznačně vyvolala zvýšenou nespokojenost konzervativně naladěné části duchovenstva, což by se záporně odrazilo na životě uvnitř RPC. Proto byla RPC nucena odmítnout účast na akci, kterou sama aktivně připravovala od začátku 60. let.

Andrej Kurajev odpověděl na četné dotazy posluchačů. Mimo jiné souhlasil s tím, že netransparentnost finančních toků uvnitř církve dost silně škodí její pověsti. Jako kladný příklad uvedl činnost farností RPC v zahraničí, kde jsou všechny finanční otázky veřejně řešeny na zasedání rad farností.

Protodiakon podpořil činnost patriarchy ohledně masové výstavby kostelů v okrajových čtvrtích tzv. noclehárnách velkých měst. Zdůraznil, že pro farníky musí být „kostel pár kroků od domova“.

Setkání s pravoslavným teologem trvalo více než 3 hodiny a bylo na něm přítomno asi 100 diváků. A. Kurajev rovněž poskytl interview několika českým a ruskojazyčným HSP.

 

Tento článek je dostupný v: Russian