Konference pro učitele ruského jazyka základních a středních škol ČR

Konference pro učitele ruského jazyka základních a středních škol ČR

Dne 11. listopadu 2016 se v Praze uskutečnila konference, organizovaná českým nakladatelstvím Klett za účasti Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Byla věnována otázkám metodiky výuky ruského jazyka na základních a středních školách ČR. Konference se zúčastnilo asi 90 učitelů z různých měst a krajů Česka.

S hlavním referátem, který byl věnován komunikativnímu přístupu ve výuce cizího jazyka, vystoupila autorka učebnice ruského jazyka pro školy „Klass“ a „Klassnyje druzja“ docentka N. Orlovová.

Konference probíhala ve dvou sekcích: 1) učitelé základních škol vyslechli referát o využití her, písní a doplňkových textů na hodinách ruského jazyka; 2) učitelé středních škol se seznámili s metodou výuky cizích jazyků, s možnostmi využití videomateriálů a materiálů na internetu na hodinách ruského jazyka.

Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze J. Zubkovskaja vystoupila s prezentací na téma „Činnost RSVK v Praze při propagaci ruského jazyka a podpoře českých rusistů“ a referátem „Mezinárodní zkoušky ruského jazyka se získáním osvědčení TORFL a příprava na ně v rámci Kurzů ruského jazyka“.

Na závěr zaměstnanci Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze odpověděli na četné dotazy. Velký zájem vyvolal program ruského jazyka pro začátečníky „Cestování do země Azbuky“, který byl vypracován v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze a rovněž možnost zúčastnit se různých kulturních a vzdělávacích programů střediska.

Tento článek je dostupný v: Russian